SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Wyroki TSUE z 15 czerwca 2023 r., a WIBOR

Data ostatniej aktualizacji:

Wyroki TSUE z 15 czerwca 2023 r., a WIBOR

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał 15 czerwca 2023 r. orzeczenia dotyczące spraw frankowych w sprawach o sygn. C-520/21 oraz sygn. C-287/22. TSUE orzekł w kwestiach bardzo ważnych dla spraw frankowych – możliwości domagania się przez banki wynagrodzenia za korzystanie z kapitału kredytu oraz zasadności udzielania zabezpieczenia roszczeniom kredytobiorców przez sądy rozpoznające sprawy frankowe. Wydaje się jednak, że orzeczenia te potencjalnie mogą mieć znaczenie również w pozwach WIBOR.

Sprawdź: Kalkulator WIBOR

Wyrok w sprawie C-520/21

W uzasadnieniu wyroku C-520/21 TSUE uznał, że banki nie mają prawa domagania się od kredytobiorców wynagrodzenia za korzystanie z kapitału kredytu. Co ciekawe TSUE wykluczył możliwości domagania się wynagrodzenia za korzystanie z wpłaconych do banku środków przez kredytobiorców. TSUE wskazał, że ewentualne roszczenia o wynagrodzenie za korzystanie przez banki ze środków wpłaconych im przez kredytobiorców powinny rozstrzygać sądy krajowe. Trybunał wskazał jednocześnie, że prawo unijne nie stoi na przeszkodzie do artykułowania takich roszczeń.

Wyrok w sprawie C-287/22

Orzeczenie w sprawie o sygn. C-287/22 dotyczyło kwestii tzw. zabezpieczeń roszczeń kredytobiorców w postępowaniach przeciwko bankom. Zabezpieczenia udzielane przez niektóre z krajowych sądów w sprawach frankowych polegały na zawieszeniu obowiązku spłaty rat kredytu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w przedmiocie unieważnienia umowy kredytowej.

Zgodnie z orzeczeniem TSUE sądy nie mogą odmówić zabezpieczenia roszczenia kredytobiorcy jeżeli „takie zabezpieczenie jest konieczne dla przyszłego orzeczenia”. W praktyce więc orzeczenie to powinno doprowadzić do sytuacji, w której sądy będą uwzględniały wszystkie wnioski o zabezpieczenie składane w sprawach frankowych przez kredytobiorców.

Wpływ orzeczeń TSUE na sprawy WIBOR

Trudno oprzeć się wrażeniu, że przytoczone wyżej wyroki TSUE mogą mieć znaczenie dla procedowania sądów w sprawach pozwów WIBOR. Oczywiście sądy rozpoznające sprawy WIBOR nie będą związane orzeczeniami TSUE, mogą jednak odwoływać się do ich treści rozstrzygając w sprawach kredytobiorców złotówkowych.

Szczególne znaczenie może mieć tu orzeczenie C-287/22 dotyczące zabezpieczenia roszczeń kredytobiorców. Przychylne podejście TSUE do tej kwestii może zachęcić sądy do udzielania zabezpieczeń roszczeń kredytobiorców poprzez zawieszenie obowiązku spłaty rat, również w zakresie pozwów WIBOR. Przypomnijmy, że nawet obecnie tego rodzaju postanowienia są już wydawane wciąż jednak uchodzą za swego rodzaju novum

Jaki wpływ wyroki TSUE będą miały ostatecznie na sprawy pozwów WIBOR, czas pokaże. Z pewnością jednak TSUE swoimi orzeczeniami dał dodatkową argumentację dla zwolenników wytaczania powództw WIBOR.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Zwiększa się liczba spraw wytaczanych bankom przez kredytobiorców WIBOR

Zwiększa się liczba spraw wytaczanych bankom przez kredytobiorców WIBOR
Najnowsze dane wskazują, że liczba pozwów o WIBOR ulega systematycznemu wzrostowi. Obecnie sądy rozpatrują już ponad tysiąc spraw wytoczonych bankom...

Nie tylko frankowicze mogą podważać kredyty

Nie tylko frankowicze mogą podważać kredyty
Bez wątpienia frankowicze przetarli szlaki kredytobiorcom w unieważnianiu umów kredytowych. Sprawy frankowe zalały sądy po 2019 roku. Dodatkowo orzecznictwo ugruntowane...

Prognozy stop procentowych – czerwiec 2024

Prognozy stop procentowych – czerwiec 2024
W dniu 6 czerwca 2024 roku Rada Polityki Pieniężnej kolejny raz w tym roku zdecydowała się pozostawić stopy procentowe NBP...