SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Wpływ unieważnienia WIBOR na umowy najmu

Data ostatniej aktualizacji:

Jak zmiana WIBOR może wpłynąć na moją obecną umowę najmu?

Od pewnego już czasu coraz głośniej jest o unieważnianiu kredytów WIBOR. Pozwy WIBOR wciąż są dopiero na wstępnym etapie rozpoznawania przez sądy, a wielu kredytobiorców nie zdecydowało się jeszcze na pozwanie banku. Obecnie brak jest więc wypracowanej, jednolitej linii orzeczniczej w sprawie unieważniania kredytów złotówkowych. Niemniej sprawy tego rodzaju nie należą do najprostszych stąd też zawsze warto posiłkować się przy nich wsparciem profesjonalistów – kancelaria WIBOR.

Często WIBOR interesują się nie tylko kredytobiorcy, ale również najemcy mieszkań. Czy i ewentualnie jak unieważnienie kredytu WIBOR wpływa na koszty wynajmu? Jaka jest przyszłość umów najmu bez WIBOR? Czy istnieją jakieś konsekwencje zmiany WIBOR dla najemców i wynajmujących? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć w niniejszym tekście.

Jak zmiana WIBOR może wpłynąć na moją obecną umowę najmu?

WIBOR to wskaźnik referencyjny, który w dalszym ciągu wpływa na oprocentowanie większości umów kredytów hipotecznych w polskim złotym. Oprocentowanie kredytu składa się bowiem ze stałej marży i zmiennego wskaźnika WIBOR. Oznacza to, że zmiany WIBOR mają bezpośrednie przełożenie na wysokość miesięcznej raty – jeżeli WIBOR rośnie wzrasta również rata kredytu, wraz ze zmniejszaniem się wartości WIBOR rata maleje. Jakie są więc skutki dla rynku nieruchomości po zmianie WIBOR?

Zmiana WIBOR może mieć taki wpływ na umowy najmu, że kredytobiorcy wynajmujący swoje nieruchomości mogą decydować się na wyższe stawki czynszu najmu, w przypadku wzrostu WIBOR. Oznacza to, że w interesie najemców jest żeby WIBOR utrzymywał się na relatywnie niskim poziomie, gdyż daje to nadzieję na niższy czynsz żądany przez właściciela mieszkania (kredytobiorcę).

Czego najemcy i wynajmujący mogą się spodziewać po unieważnieniu WIBOR?

Wpływ unieważnienia WIBOR na umowy najmu należy rozpatrywać odrębnie dla wynajmującego (właściciela kredytowanego mieszkania) i najemcy. Z punktu widzenia wynajmującego unieważnienie WIBOR stawia go w bardzo korzystnej sytuacji ekonomicznej. Unieważnienie umowy kredytu złotówkowego obligowałoby bank do zwrotu kredytobiorcy wszystkich wpłaconych przez niego środków (rat wraz z odsetkami, prowizji, innych opłat manipulacyjnych). Kredytobiorca musiałby zwrócić bankowi kwotę faktycznie wypłaconego kapitału – w praktyce otrzymałby więc darmowy kredyt.

Wartość roszczenia możliwego do zasądzenia można obliczyć samodzielnie. Wystarczy posłużyć się przy tym darmowym i prostym w obsłudze narzędziem, jakim jest kalkulatorWIBOR.

Wpływ unieważnienia WIBOR na umowy najmu z punktu widzenia najemcy ma niewielkie znaczenie. Umowy najmu nie są przedmiotem zainteresowania sądu w sprawie o unieważnienie WIBOR.

Jakie są możliwe scenariusze dla umów najmu po zmianie wskaźnika referencyjnego?

Jak zostało już wcześniej wskazane wpływ unieważnienia WIBOR na umowy najmu nie jest znaczny. Ewentualne scenariusze dla umów najmu po zastąpieniu WIBOR innym wskaźnikiem (najpewniej WIRON) rozpatrywać należy z punktu widzenia rynku nieruchomości jako takiego.

Jeżeli nowy wskaźnik wpłynąłby na istotne obniżenie kosztów związanych z kredytem (w szczególności wysokość rat) mogłoby to zwiększyć dostępność mieszkań dla osób, które do tej pory nie mogły sobie pozwolić na kredyt mieszkaniowy. W takim wypadku możliwe, że zmniejszyłaby się liczba chętnych na najem mieszkań, co skutkować mogłoby obniżeniem czynszu najmu w efekcie zwiększenia się liczby oferowanych pod wynajem mieszkań.

Z drugiej strony gdyby nowy wskaźnik referencyjny utrzymywał wysokie wartości, koszty kredytów również by wzrosły (zwiększyłoby się ich oprocentowanie). W takim wypadku pośrednim wpływem na umowy najmu byłby wzrost czynszów najmu za mieszkania.

Odpowiadając na pytanie jak przygotować umowę najmu na zmiany w wskaźnikach referencyjnych można zastanowić się, czy w ogóle istnieje taka konieczność? Nowe wskaźniki w umowach najmu nie będą występować. Podobnie jak WIBOR, również nowy wskaźnik nie będzie miał najpewniej bezpośredniego przełożenia na umowy najmu.

Jakie alternatywy dla WIBOR mogą być stosowane w umowach najmu?

W treści umów najmu nie stosuje się zapisów dotyczących WIBOR. Wskaźnik WIBOR występuje natomiast w umowach kredytowych. Od pewnego już czasu mówi się o alternatywach dla WIBOR w umowach kredytowych – alternatywę taką ma stanowić nowy wskaźnik referencyjny. Począwszy od lipca 2023 r. części nowych umów kredytowych zawiera postanowienia z innym wskaźnikiem referencyjnym – WIRON. Wciąż jednak nie jest przesądzone, że to WIRON ostatecznie zostanie następcą wskaźnika WIBOR. Decyzje w tym zakresie powinny zapaść w najbliższych miesiącach.