SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Wpływ decyzji NBP na WIBID

Data ostatniej aktualizacji:

decyzja NBP na WIBID

Na początku września 2023 r. NBP i Rada Polityki Pieniężnej podjęły decyzję o obniżeniu stóp procentowych. Sama decyzja nie była wielkim zaskoczeniem, ekonomiści spodziewali się pierwszych obniżek właśnie jesienią 2023 r. Niespodzianką była natomiast skala obniżki aż o 0,75 pkt. proc. Decyzja NBP miała istotny wpływ na polską gospodarkę.

Na skutek obniżenia wysokości stóp procentowych doszło do istotnego spadku wartości najistotniejszych wskaźników z WIBOR, WIRON i WIBID na czele. Sam wskaźnik WIBID od dłuższego już czasu utrzymywał się na mniej więcej stałym poziomie ok. 6,45-6,70%. W związku z obniżeniem stóp procentowych jego wartość spadła praktycznie z dnia na dzień i na 15 września 2023 r. wynosi 5,60% dla WIBID 3M oraz 5,46% dla WIBID 6M.

Co to jest wskaźnik WIBID?

Wskaźnik WIBID (Warsaw Interbank Offer Bid Rate) jest to wskaźnik rocznej stopy procentowej jaką banki płacą w zamian za środki przyjęte w depozyt od innych banków. Wskaźnik ten wyliczany jest w dni robocze o godzinie 11:00. Informacje o aktualnych i archiwalnych kursach WIBID dostępne są na stronie internetowej administratora GPW Benchmark S.A. (https://gpwbenchmark.pl/).  

Co dalej ze stopami procentowymi w 2023 r.?

Obecnie wiele osób oczekuje, czy wrześniowa decyzja o obniżce stóp procentowych będzie kontynuowana również w kolejnych miesiącach. Nie da się dzisiaj przesądzić tego z całą stanowczością. Wydaje się jednak, że spadająca inflacja, jak również presja społeczna na dalsze obniżki może doprowadzić do tego, że NBP podtrzyma trend obniżania stóp procentowych. Nawet jeśli obniżki nie będą odnotowywane w każdym kolejnym miesiącu, to wiele wskazuje, że w nadchodzącym czasie możemy spodziewać się dalszego obniżania stóp procentowych.

Czytaj również: Rada Polityki Pieniężnej obniża stopy procentowe

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Kredyt hipoteczny – oprocentowanie stałe czy zmienne?

Kredyt hipoteczny – oprocentowanie stałe czy zmienne?
Wielu kredytobiorców wobec problemu wysokich kosztów oprocentowania kredytu zadaje sobie pytanie o to czy opłaca się przejść z oprocentowania zmiennego...

Kto ustala WIBOR?

Kto ustala WIBOR?
WIBOR to wskaźnik obecny m.in. w umowach kredytów złotówkowych o zmiennym oprocentowaniu. Od wysokości wskaźnika WIBOR zależy rata naszego kredytu....

Refinansowanie kredytu hipotecznego – co to jest kredyt refinansowy?

Refinansowanie kredytu hipotecznego – co to jest kredyt refinansowy?
Zawierając umowę kredytu hipotecznego wiążemy się stosunkiem prawnym z bankiem na wiele lat. W tym okresie może dojść do różnego...