SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Rada Polityki Pieniężnej obniża stopy procentowe

Rada Polityki Pieniężnej

W dniach 5-6 września 2023 r. odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Ekonomiści zakładali, że stopy procentowe zostaną obniżone o 0,25 punktów procentowych. Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję w sprawie stóp procentowych i obniżyła je o 0,75 punktów procentowych. Powyższa obniżka stóp procentowych wzbudziła duże zaskoczenie w sytuacji, gdy główne banki centralne wciąż zaostrzają politykę pieniężną. Decyzja dotycząca poziomu stóp procentowych wpływa na wysokość rat kredytów. W zależności od kwoty kredytu – miesięczna rata kredytu hipotecznego zmniejszy się od kilkudziesięciu do nawet kilkuset złotych. Wpływ na wysokość rat kredytu ma w szczególności wysokość jednej z podstawowych stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego – stopa referencyjna.

Ile wynoszą stopy po obniżce?

Rada postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,75 pkt. proc. do poziomu:

  • stopa referencyjna 6,00% w skali rocznej,
  • stopa lombardowa 6,50% w skali rocznej,
  • stopa depozytowa 5,50% w skali rocznej,
  • stopa redyskontowa weksli 6,05% w skali rocznej,
  • stopa dyskontowa weksli 6,10% w skali rocznej.

Uchwała Rady Polityki Pieniężnej weszła w życie 7 września 2023 r.

Czy będą dalsze obniżki stóp procentowych?

Prezes Narodowego Banku Polskiego prognozuje, że na koniec 2023 roku inflacja w Polsce powinna wynosić pomiędzy 6 a 7 %, a w 2024 roku będzie dalej spadać. Jeżeli inflacja będzie zmierzać w kierunku 5 %, a później poniżej 5 %, to stopy procentowe będą dalej obniżane.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Kredyt hipoteczny – oprocentowanie stałe czy zmienne?

Kredyt hipoteczny – oprocentowanie stałe czy zmienne?
Wielu kredytobiorców wobec problemu wysokich kosztów oprocentowania kredytu zadaje sobie pytanie o to czy opłaca się przejść z oprocentowania zmiennego...

Refinansowanie kredytu hipotecznego – co to jest kredyt refinansowy?

Refinansowanie kredytu hipotecznego – co to jest kredyt refinansowy?
Zawierając umowę kredytu hipotecznego wiążemy się stosunkiem prawnym z bankiem na wiele lat. W tym okresie może dojść do różnego...

Unieważnienie kredytu w złotówkach w Warszawie

Unieważnienie kredytu w złotówkach w Warszawie
Wiele słyszy się o unieważnianiu umów kredytów frankowych. Jednak kredytobiorcy złotówkowi, którzy zawarli kredyt z oprocentowaniem zmiennym opartym o wskaźnik...