SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Rada Polityki Pieniężnej obniża stopy procentowe

Data ostatniej aktualizacji:

Rada Polityki Pieniężnej

W dniach 5-6 września 2023 r. odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Ekonomiści zakładali, że stopy procentowe zostaną obniżone o 0,25 punktów procentowych. Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję w sprawie stóp procentowych i obniżyła je o 0,75 punktów procentowych. Powyższa obniżka stóp procentowych wzbudziła duże zaskoczenie w sytuacji, gdy główne banki centralne wciąż zaostrzają politykę pieniężną. Decyzja dotycząca poziomu stóp procentowych wpływa na wysokość rat kredytów. W zależności od kwoty kredytu – miesięczna rata kredytu hipotecznego zmniejszy się od kilkudziesięciu do nawet kilkuset złotych. Wpływ na wysokość rat kredytu ma w szczególności wysokość jednej z podstawowych stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego – stopa referencyjna.

Ile wynoszą stopy po obniżce?

Rada postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,75 pkt. proc. do poziomu:

  • stopa referencyjna 6,00% w skali rocznej,
  • stopa lombardowa 6,50% w skali rocznej,
  • stopa depozytowa 5,50% w skali rocznej,
  • stopa redyskontowa weksli 6,05% w skali rocznej,
  • stopa dyskontowa weksli 6,10% w skali rocznej.

Uchwała Rady Polityki Pieniężnej weszła w życie 7 września 2023 r.

Czy będą dalsze obniżki stóp procentowych?

Prezes Narodowego Banku Polskiego prognozuje, że na koniec 2023 roku inflacja w Polsce powinna wynosić pomiędzy 6 a 7 %, a w 2024 roku będzie dalej spadać. Jeżeli inflacja będzie zmierzać w kierunku 5 %, a później poniżej 5 %, to stopy procentowe będą dalej obniżane.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Stopy procentowe nadal bez zmian – nowa decyzja Rady Polityki Pieniężnej

Stopy procentowe nadal bez zmian – nowa decyzja Rady Polityki Pieniężnej
Rada Polityki Pieniężnej  zdecydowała, że w maju stopy procentowe pozostaną na takim samym poziomie. Kredytobiorcy cicho liczyli na obniżenie stóp...

Wakacje kredytowe 2024 – Prezydent podpisał ustawę

Wakacje kredytowe 2024 – Prezydent podpisał ustawę
Kredytobiorcy, którzy liczyli na odciążenie domowego budżetu i zawieszenie płatności rat mogą odetchnąć z ulgą. Prezydent podpisał ustawę o wakacjach...

Banki wysyłają do klientów aneksy z „klauzulą awaryjną”

Banki wysyłają do klientów aneksy z „klauzulą awaryjną”
Stawka WIBOR w dalszym ciągu ma decydujące znaczenie przy ustalaniu wysokości oprocentowania zdecydowanej części kredytów. Trend ten utrzyma się jeszcze...