SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Wniosek o obniżenie oprocentowania kredytu wzór

Data ostatniej aktualizacji:

Wniosek o obniżenie oprocentowania kredytu wzór

Kredytobiorca, który chce obniżyć ratę swojego kredytu ma na to kilka rozwiązań. Jednym z nich jest obniżenie oprocentowania, które najczęściej wiąże się z ponowną negocjacją wysokości marży kredytu. Renegocjacja warunków umowy kredytu hipotecznego to próba zmiany części postanowień zawartych w umowie kredytu. Innymi słowy konkretne, uzgodnione przez strony zapisy umowy zostaną zastąpione, innymi, korzystniejszymi dla kredytobiorcy postanowieniami.

Jak negocjować z bankiem obniżenie oprocentowania kredytu?

Na oprocentowanie kredytu składa się zmienna stawka WIBOR oraz stała marża kredytu. Najczęściej kredytobiorcy renegocjują wysokość marży kredytu, której obniżenie wpłynie również na spadek wysokości raty zobowiązania. Proces renegocjowania kredytu zaczyna się od złożenia stosownego wniosku. Wniosek o renegocjowanie postanowień umowy kredytu można sporządzić samemu lub też skorzystać z gotowych wzorów. We wniosku o obniżenie marży kredytu hipotecznego należy zawrzeć:

  • dane osobowe kredytobiorcy – imię, nazwisko, PESEL kredytobiorcy,
  • numer umowy kredytowej oraz data zawarcia,
  • uzasadnienie restrukturyzacji umowy kredytowej,
  • informacje o aktualnej sytuacji finansowej kredytobiorcy.

W treści wniosku należy powołać się na istotne okoliczności uzasadniające jego uwzględnienie. W uzasadnieniu wniosku o obniżenie marży kredytu kredytobiorca powinien zwrócić uwagę na wszystkie pozytywy dotychczasowej współpracy – terminowość w zakresie spłaty kredytu, korzystanie z licznych produktów oferowanych przez bank, spłatę znacznej części kapitału. We wniosku o obniżenie marży kredytu kredytobiorca powinien wskazać jakie okoliczności faktyczne uzasadniają obniżenie marży kredytu, na przykład: nieprzewidziane trudności życiowe, utrata pracy, choroba wymagająca długotrwałego, kosztownego leczenia. W przypadku kredytów ze zmienną stopą procentową, argumentem za uwzględnieniem przez bank wniosku o obniżenie marży kredytu może być fakt znacznego podwyższenia oprocentowania takiego kredytu.

Decyzja banku jest uznaniowa. Kredytodawca nie ma obowiązku uwzględnienia wniosku o obniżenie oprocentowania. Niestety banki bardzo rzadko przychylają się do wniosków klientów dotyczących możliwości renegocjowania oprocentowania kredytu hipotecznego. Nie chcą bowiem pozbawiać się części zysków wynikających ze spłacanych wraz z każdą ratą kredytową odsetek.

Zmniejszyć wysokość raty można również bez zgody banku, poprzez dokonanie nadpłaty przez kredytobiorcę. Nadpłacając kredyt kredytobiorca ma możliwość wyboru czy chce skrócić okres kredytowania. Nadpłata kredytu, poza zmniejszeniem zobowiązania względem banku wpływa także na obniżenie raty kredytu hipotecznego, w sytuacji gdy kredytobiorca nie będzie wnioskował o skrócenie okresu jego spłaty.

Czy można unieważnić kredyt WIBOR?

Proces negocjacji  zmiany warunków umowy kredytu z bankiem może być skomplikowany i wymagać doświadczenia i wiedzy, warto rozważyć w tym zakresie wsparcie kancelarii specjalizującej się w sprawach WIBOR.

Prócz polubownych prób zmierzających do obniżenia oprocentowania, a w konsekwencji raty kredytu, kredytobiorcy mogą rozważyć wytoczenie pozwu WIBOR o usunięcie z umowy abuzywnych postanowień dotyczących oprocentowania zmiennego. Kancelaria LEXWIBOR pomaga zarówno w prowadzeniu negocjacji dotyczących zmiany umowy, jak również w prowadzeniu postępowania sądowego.

 autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz WA-15162