SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Zeznania świadka banku w sprawie o unieważnienie kredytu – czy mają wpływ?

Data ostatniej aktualizacji:

Świadek z banku

Dowód z przesłuchania świadków jest jednym ze środków dowodowych w postępowaniu cywilnym. Polega na złożeniu zeznań przez osobę zgłoszoną przez stronę, a następnie wezwaną w tym celu przed sąd, w zakresie znanych jej faktów i okoliczności, istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy. Jaka jest rola świadka banku w sprawach o unieważnienie kredytu?

Rola świadka z banku

Jakie zeznania może przedstawić świadek z banku w procesie sądowym dotyczącym unieważnienia kredytu? Świadkiem z banku najczęściej jest doradca kredytowy, który zawierał z kredytobiorcą umowę kredytu. Świadek taki powinien więc przedstawić okoliczności zawarcia umowy. Najczęściej jednak doradcy kredytowi nie pamiętają okoliczności zawarcia konkretnych umów kredytu z uwagi na obsługę kilkudziesięciu a nawet kilkuset klientów. Często pełnomocnicy dopytują o ogólne procedury zawierania umów i okoliczności temu towarzyszących.

Bank na świadka często powołuje również pracownika banku, który odpowiada za procedurę udzielania kredytów hipotecznych z poziomu centralnego. Świadek taki nie ma nic wspólnego z zawieraniem konkretnej umowy kredytowej, nie brał udziału przy jej podpisywaniu. Wskazać należy, że przesłuchiwanie świadków, którzy nie są związani z podpisaniem umowy kredytu jest bezcelowe, ponieważ takie osoby nie posiadają wiedzy na temat przyczyn wyboru danego kredytu, zakresu informacji i zapewnień przekazywanych kredytobiorcom w chwili zawierania umowy, świadomości w zakresie ryzyka i zagrożeń związanych z zawarciem umowy, wpływu kredytobiorcy na treść postanowień danej umowy oraz pozostałych ustaleń towarzyszących zawarciu umowy kredytu.

Klauzule abuzywne w umowach kredytowych złotówkowych

Wartość dowodowa zeznań świadka z banku

Jak są oceniane zeznania świadka banku przez sąd? Często zdarza się tak, że bank, który jest pozwany, powołuje na świadka swojego obecnego pracownika. Okoliczność ta wpływa na wiarygodność oraz walor dowodu z przesłuchania takiego świadka. Świadek z banku będzie zeznawał na korzyść banku, ponieważ z bankiem łączy go stosunek pracowniczy, natomiast dla kredytobiorców jest on całkowicie obcy. W takim przypadku konieczna jest dokładna weryfikacja zeznań z pozostałym zebranym w danej sprawie materiałem dowodowym.

Jak można zweryfikować zeznania świadka banku podczas procesu sądowego? Zeznania świadka banku podczas procesu sądowego można zweryfikować dokumentami. W postępowaniu o unieważnienie umowy najważniejsza jest analiza zawartej umowy kredytowej, czyli weryfikacja czy kredytobiorca jest konsumentem i czy negocjował daną umowę.

Wpływ zeznań świadka bankowego na decyzje sądowe

Jakie mogą być skutki zeznań świadka banku dla wyniku postępowania sądowego? Wpływ zeznań świadka banku na wynik postępowania sądowego najczęściej nie jest duży. Dowód z zeznań świadka bankowego w postępowaniu o unieważnienie umowy kredytu jest dowodem pomocniczym. Najważniejszym dowodami są dowody z dokumentów, tj. umowy kredytowej oraz załączników do niej.

Przeprowadzenie dowodu z zeznań świadków w postępowaniu o unieważnienie umowy kredytu jest zbędne i nieistotne dla rozstrzygnięcia sprawy. Skutkuje jedynie wydłużeniem procesu nawet o kilka miesięcy, co zresztą jest w interesie banku. Wbrew pozorom zeznania świadków w postępowaniu o unieważnienie umowy kredytowej nie przybliżają sądu do rozpoznania istoty sprawy, lecz w nieuzasadniony sposób wydłużają postępowanie.

W celu zapobiegnięcia działaniom banku polegającym na powoływaniu dowodu z zeznań świadków, którzy nic nie wnoszą do postępowania, a wpływają jedynie na jego przedłużenie warto skorzystać z pomocy profesjonalnej kancelarii. Kancelaria WIBOR posiada bogate doświadczenie w sporach sądowych z bankami, aktywnie angażując się i reprezentując klientów między innymi w postępowaniach związanych z usunięciem wskaźnika WIBOR. Kalkulator WIBOR pozwoli obliczyć wysokość korzyści jakie możesz uzyskać wygrywając proces z bankiem.