SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Sposób banków na wyższą ratę przy spadającym WIBOR

Data ostatniej aktualizacji:

Sposób banków na wyższą ratę przy spadającym WIBOR polega na proponowaniu wyższej marży przy nowych umowach kredytowych. Dane odnośnie wysokości marży w 2023 r. sugerują, że ma ona tendencję wzrostową. Oczywiście wysokość marży może wahać się na skutek chociażby okresowych promocji ze strony banków, niemniej każdy kredytobiorca powinien zwrócić dokładną uwagę na postanowienia dotyczące marży przy podpisywaniu umowy kredytu.

Co to jest marża kredytu?

Od pewnego czasu obserwujemy korzystny dla kredytobiorców trendy zatrzymania wzrostu wartości wskaźnika WIBOR. Wskaźnik ten w ostatnich tygodniach zaczął nawet tracić na wartości. W lipcu WIBOR był najniższy od ponad roku.

W efekcie tych zmian kredytobiorcy kredytów złotówkowych mogą oczekiwać rychłej obniżki ich rat kredytu. Pomimo obniżki WIBOR nowe umowy kredytu nie są jednak z reguły oprocentowane niżej, niż te zawarte wcześniej. Dzieje się tak za sprawą działania banków, zmierzających do utrzymania satysfakcjonującej ich wysokości raty kredytu.

Marża kredytu hipotecznego jest jednym z elementów wpływających na wysokość raty kredytu, do której zapłaty zobowiązany jest kredytobiorca. Marża z założenia jest zyskiem kredytodawcy (banku) z tytułu udzielenia kredytu. Marża ujęta jest procentowo i stanowi wartość stałą, niezależną od czynników zewnętrznych. Co istotne wartość marży jest stała zarówno w kredytach o stałym, jak i zmiennym oprocentowaniu.

Kredytobiorca informacje na temat marży kredytu może bez większych problemów odczytać z treści umowy kredytowej. To banki ustalają wysokość marży, niekiedy jednak pozostawiając w tym zakresie pewne pole do negocjacji. Choć marża jest stała to kredytobiorca ma możliwość jej renegocjowania nawet już po zawarciu umowy kredytowej. W takim wypadku jednak na zmianę wysokości marży zgodę musi wyrazić bank.

Pozew WIBOR

Kredytobiorcy, dla których wysokość rat opartych o WIBOR jest zbyt wysoka powinni rozważyć złożenie pozwu o usunięcie WIBOR. Pozwy o WIBOR skupiają się głównie na usunięciu zapisów dotyczących WIBOR (co samo w sobie wpłynie na zmniejszenie raty kredytu) oraz na roszczeniu dalej idącym tj. na unieważnieniu całej umowy kredytowej, podobnie jak ma to miejsce przy kredytach frankowych.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Ruszyły wakacje kredytowe – co warto wiedzieć?

Ruszyły wakacje kredytowe – co warto wiedzieć?
Wakacje kredytowe, a więc zawieszenie płatności raty kredytu można uzyskać już w czerwcu! Aby jednak wstrzymać płatność raty należy wcześniej...

Czy unieważnienie umowy kredytowej w złotówkach jest bardziej skomplikowane niż w innych walutach?

Czy unieważnienie umowy kredytowej w złotówkach jest bardziej skomplikowane niż w innych walutach?
Unieważnienie umowy kredytowej, zarówno w złotówkach, jak i w innych walutach, może być skomplikowane, jednak stopień trudności może różnić się...

Co dalej z kredytem zero procent?

Co dalej z kredytem zero procent?
Polacy w dalszym ciągu czekają na obiecany kredyt zero procent. Do 17 maja 2024 roku trwał etap konsultacji. Na ostateczną...