SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Najnowsze dane dotyczące inflacji

Data ostatniej aktualizacji:

Najnowsze dane dotyczące inflacji

Zgodnie z najnowszym komunikatem Głównego Urzędu Statystycznego
inflacja w maju wyniosła 2,5 proc. rok do roku. Widać zatem wzrost poziomu inflacji. W kwietniu inflacja wyniosła bowiem 2,4 procent.

Według GUS w maju 2024 roku największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały podwyżki cen żywności (o 0,3 proc.), restauracji i hoteli oraz zdrowia (po 0,9 proc.), jak również napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 0,5 proc.).

Natomiast warto także odnotować, że inflacja bazowa w maju po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 3,8 procent. Jak zauważa Narodowy Bank Polski: „Najczęściej używanym przez analityków wskaźnikiem jest wskaźnik inflacji po wyłączeniu cen żywności i energii. Pokazuje on tendencje cen tych dóbr i usług, na które polityka pieniężna prowadzona przez bank centralny ma relatywnie duży wpływ. Ceny energii (w tym paliw) są bowiem ustalane nie na rynku krajowym, lecz na rynkach światowych, czasem również pod wpływem spekulacji. Ceny żywności w dużej mierze zależą m.in. od pogody i bieżącej sytuacji na krajowym i światowym rynku rolnym.”

W kolejnych miesiącach analitycy przewidują, że inflacja będzie dalej w trendzie wzrostowym.  

Sprawdź również: Kiedy inflacja spadnie w 2024?

Na co mają wpływ dane dotyczące inflacji?

Dane dotyczące inflacji mają znaczący wpływ na późniejsze decyzje Rady Polityki Pieniężnej w przedmiocie stóp procentowych. Podejmując decyzję o podwyżce lub obniżce stóp procentowych Rada Polityki Pieniężnej dokładnie analizuje dane inflacyjne z ostatniego okresu. Należy zatem przypuszczać, że w najbliższych miesiącach RPP nie zdecyduje się na obniżenie stóp procentowych, na co tak czekają kredytobiorcy.

Kancelaria WIBOR przez lata pomaga kredytobiorcom w walce z bankami. Jeżeli posiadasz kredyt w złotówkach zachęcamy do skorzystania z bezpłatnej analizy umowy kredytu. Dzięki czemu dowiesz się czy Twoja umowa kredytu zawiera postanowienia niedozwolone, jakie są szanse i ryzyka związane z Twoją sprawą WIBOR. Dodatkowo korzystając z prostego narzędzia, jakim jest kalkulator WIBOR możesz też samodzielnie dokonać wstępnego szacunku, ile możesz zyskać od banku w przypadku wygranej.

Źródło:

https://nbp.pl/inflacja-bazowa-w-maju-2024-r

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-w-maju-2024-roku,2,151.html


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Zwiększa się liczba spraw wytaczanych bankom przez kredytobiorców WIBOR

Zwiększa się liczba spraw wytaczanych bankom przez kredytobiorców WIBOR
Najnowsze dane wskazują, że liczba pozwów o WIBOR ulega systematycznemu wzrostowi. Obecnie sądy rozpatrują już ponad tysiąc spraw wytoczonych bankom...

Nie tylko frankowicze mogą podważać kredyty

Nie tylko frankowicze mogą podważać kredyty
Bez wątpienia frankowicze przetarli szlaki kredytobiorcom w unieważnianiu umów kredytowych. Sprawy frankowe zalały sądy po 2019 roku. Dodatkowo orzecznictwo ugruntowane...

Prognozy stop procentowych – czerwiec 2024

Prognozy stop procentowych – czerwiec 2024
W dniu 6 czerwca 2024 roku Rada Polityki Pieniężnej kolejny raz w tym roku zdecydowała się pozostawić stopy procentowe NBP...