SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Konsument wygrał w sądzie batalię o WIBOR

Data ostatniej aktualizacji:

W ostatnich miesiącach coraz więcej kredytobiorców złotówkowych na wzór frankowiczów zdecydowało się na złożenie do sądu pozwu o unieważnienie postanowień dotyczących oprocentowania opartego na WIBOR. Dotychczas głównym osiągnięciem kredytobiorców złotówkowych było uzyskanie zabezpieczenia, czyli wyeliminowanie wskaźnika WIBOR z raty kapitałowo-odsetkowej na czas trwania procesu sądowego. W ostatnim czasie wydany zaś został pierwszy w historii korzystny wyrok w sprawie WIBOR. Wyrok jest jeszcze nieprawomocny.

Pierwszy wyrok w sprawie WIBOR

W dniu 7 lipca 2023 r. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze wydał wyrok, w którym uwzględnił w całości powództwo. Sąd wyeliminował stawkę referencyjną WIBOR z umowy, jak i zasądził żądane przez kredytobiorców kwoty. W sprawie został wydany wyrok zaoczny, co oznacza, że bank może złożyć sprzeciw w ciągu dwóch tygodni od doręczenia mu wyroku.

Dlaczego WIBOR jest nielegalny?

Wskaźnik WIBOR jest nietransparentny i może powodować manipulacje banków. Podczas zawierania umów kredytów hipotecznych, kredytobiorca nie był poinformowany o sposobie ustalania stawki WIBOR i jej wpływu na oprocentowanie hipoteki. Ponadto sama konstrukcja WIBOR-u jest na tyle nieprzejrzysta i skomplikowana, że nie pozwala kredytobiorcy na ustalenie, jak wyznaczane jest oprocentowanie zaciąganego przez niego kredytu. Banki często w sposób nieprawidłowy informują klienta o ekonomicznych konsekwencjach wiążących się ze zmianą wysokości oprocentowania oraz o faktycznej skali nieograniczonego ryzyka związanego ze zmienną stopą procentową. Wszystko to sprawia, że istnieją podstawy by usunąć WIBOR z umowy.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Nowe wakacje kredytowe – od kiedy?

Nowe wakacje kredytowe – od kiedy?
20 lutego 2024 roku Rząd ma podjąć decyzję, jak będą wyglądały zasady korzystania z nowych wakacji kredytowych. Do tej pory mniej więcej co drugi...

Kredyt 0% – czy kredyt zero procent będzie dla wszystkich?

Kredyt 0% – czy kredyt zero procent będzie dla wszystkich?
Tak jak w większości programów rządowych, aby z nich skorzystać, trzeba spełnić pewne warunki. Tak też jest z kredytem 0%,...

Bezpieczny kredyt 2 % a szansa na inny kredyt

Bezpieczny kredyt 2 % a szansa na inny kredyt
Banki w celu zweryfikowania historii kredytowej oraz informacji o  aktywnych zobowiązaniach, sprawdzają potencjalnych kredytobiorców w bazie Biura Informacji Kredytowej. Czy...