SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Konsument wygrał w sądzie batalię o WIBOR

Data ostatniej aktualizacji:

W ostatnich miesiącach coraz więcej kredytobiorców złotówkowych na wzór frankowiczów zdecydowało się na złożenie do sądu pozwu o unieważnienie postanowień dotyczących oprocentowania opartego na WIBOR. Dotychczas głównym osiągnięciem kredytobiorców złotówkowych było uzyskanie zabezpieczenia, czyli wyeliminowanie wskaźnika WIBOR z raty kapitałowo-odsetkowej na czas trwania procesu sądowego. W ostatnim czasie wydany zaś został pierwszy w historii korzystny wyrok w sprawie WIBOR. Wyrok jest jeszcze nieprawomocny.

Pierwszy wyrok w sprawie WIBOR

W dniu 7 lipca 2023 r. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze wydał wyrok, w którym uwzględnił w całości powództwo. Sąd wyeliminował stawkę referencyjną WIBOR z umowy, jak i zasądził żądane przez kredytobiorców kwoty. W sprawie został wydany wyrok zaoczny, co oznacza, że bank może złożyć sprzeciw w ciągu dwóch tygodni od doręczenia mu wyroku.

Dlaczego WIBOR jest nielegalny?

Wskaźnik WIBOR jest nietransparentny i może powodować manipulacje banków. Podczas zawierania umów kredytów hipotecznych, kredytobiorca nie był poinformowany o sposobie ustalania stawki WIBOR i jej wpływu na oprocentowanie hipoteki. Ponadto sama konstrukcja WIBOR-u jest na tyle nieprzejrzysta i skomplikowana, że nie pozwala kredytobiorcy na ustalenie, jak wyznaczane jest oprocentowanie zaciąganego przez niego kredytu. Banki często w sposób nieprawidłowy informują klienta o ekonomicznych konsekwencjach wiążących się ze zmianą wysokości oprocentowania oraz o faktycznej skali nieograniczonego ryzyka związanego ze zmienną stopą procentową. Wszystko to sprawia, że istnieją podstawy by usunąć WIBOR z umowy.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Zwiększa się liczba spraw wytaczanych bankom przez kredytobiorców WIBOR

Zwiększa się liczba spraw wytaczanych bankom przez kredytobiorców WIBOR
Najnowsze dane wskazują, że liczba pozwów o WIBOR ulega systematycznemu wzrostowi. Obecnie sądy rozpatrują już ponad tysiąc spraw wytoczonych bankom...

Nie tylko frankowicze mogą podważać kredyty

Nie tylko frankowicze mogą podważać kredyty
Bez wątpienia frankowicze przetarli szlaki kredytobiorcom w unieważnianiu umów kredytowych. Sprawy frankowe zalały sądy po 2019 roku. Dodatkowo orzecznictwo ugruntowane...

Prognozy stop procentowych – czerwiec 2024

Prognozy stop procentowych – czerwiec 2024
W dniu 6 czerwca 2024 roku Rada Polityki Pieniężnej kolejny raz w tym roku zdecydowała się pozostawić stopy procentowe NBP...