W jaki sposób banki finansują akcję kredytową i po jakim koszcie pozyskują finansowanie? 

Struktura finansowania danego banku pokazuje nam, z jakich źródeł finansowana jest jego działalność, głównie działalność kredytowa. Zazwyczaj banki finansują udzielane kredyty z działalności depozytowej. Dlatego relacja kredytów do depozytów stanowi powszechnie używany wskaźnik, który pomaga w ocenie stabilności źródeł finansowania banków. 

Głównym źródłem finansowania polskich banków pozostają depozyty klientowskie (lokaty terminowe oraz środki zgromadzone na ROR od konsumentów), które stanowią ponad ¾ źródeł finansowania. Mówiąc w skrócie banki wykorzystują oszczędności jednych klientów by udzielić kredytów innym klientom banku.Dla przykładu należy wskazać, że średnie oprocentowanie lokat dla gospodarstw domowych w bankach wyniosło w październiku 2021 roku 0,35%. Najwyżej oprocentowane okazały się depozyty na więcej niż rok (0,45%) i powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy włącznie (0,42%).

Średnie oprocentowanie lokat 3M dla kwot do 10 tys. (z warunkami) wyniosło w styczniu 2022 r. 1,66%, lutym 2022 r. 2,05%, marcu 2022 r. 2,16%. 

Z kolei klienci banków, którzy przechowywali swoje środki na ROR na początku 2022 r. przez okres miesiąca otrzymali od czołowych polskich banków ofertę oprocentowania swoich środków w przedziale 0,05% do 3,5%. Taki jest rzeczywisty koszt finansowania przez banki akcji kredytowej. Dlatego w pełni zasadnym są zastrzeżenia kredytobiorców, których kredyt oprocentowany w oparciu o wskaźnik WIBOR – odpowiadający kosztowi finansowania banków- poszybował w górę, pomimo że koszty finansowania banków pozostały w dalszym ciągu na bardzo niskich poziomach. 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI