SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

ING Bank Śląski rezygnuje z WIRON

Data ostatniej aktualizacji:

ING Bank Śląski rezygnuje z WIRON

Od 24 czerwca 2024 roku ING Bank Śląski oferować będzie tylko kredyty o oprocentowaniu okresowo stałym. ING Bank Śląski był pierwszym bankiem, który zaczął udzielać kredytów hipotecznych opartych o nowy wskaźnik WIRON. W I kwartale 2024 roku udzielił kredytów hipotecznych opartych o wskaźnik WIRON o wartości przekraczającej miliard złotych.

Dlaczego ING Bank Śląski wycofuje się z WIRON?

Powodem rezygnacji z udzielania kredytów hipotecznych ze zmiennym oprocentowaniem opartym o WIRON przez ING Bank Śląski są przeciągające się prace Komitetu Sterującego Narodowej Grupy Roboczej, która miała podjąć decyzję o wskaźniku, który zastąpi przy kredytach hipotecznych WIBOR. Bank dbając o swoich klientów chce ograniczyć poziom niepewności, co do ostatecznego kształtu reformy wskaźników referencyjnych.

Co z kredytami zawierającymi WIRON?

Dla kredytobiorców, którzy już zawarli umowy ze zmiennym oprocentowaniem opartym o wskaźnik WIRON  nic się nie zmienia. Wycofanie oferty kredytów o zmiennym oprocentowaniu przez ING Bank Polski nie będzie miało na nich wpływu, ponieważ  WIRON nadal jest wskaźnikiem notowanym przez GPW Benchmark.

Unieważnienie WIBOR

W ostatnim czasie wzrosła liczba spraw sądowych związanych ze unieważnieniem WIBOR. Podstawą składanych powództw jest abuzywność postanowień określających wysokość oprocentowania kredytu w oparciu o wskaźnik WIBOR. Wielu kredytobiorców, których oprocentowanie kredytów oparte jest na indeksie WIBOR, szuka pomocy w złożeniu pozwu WIBOR. Kancelaria WIBOR pomaga kredytobiorcom w sporach sądowych z bankami na terenie całej całego kraju. Dodatkowo na stronie kancelarii WIBOR można skorzystać z kalkulator WIBOR, dzięki któremu kredytobiorca może wyliczyć korzyści unieważnienia WIBOR.


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Zwiększa się liczba spraw wytaczanych bankom przez kredytobiorców WIBOR

Zwiększa się liczba spraw wytaczanych bankom przez kredytobiorców WIBOR
Najnowsze dane wskazują, że liczba pozwów o WIBOR ulega systematycznemu wzrostowi. Obecnie sądy rozpatrują już ponad tysiąc spraw wytoczonych bankom...

Nie tylko frankowicze mogą podważać kredyty

Nie tylko frankowicze mogą podważać kredyty
Bez wątpienia frankowicze przetarli szlaki kredytobiorcom w unieważnianiu umów kredytowych. Sprawy frankowe zalały sądy po 2019 roku. Dodatkowo orzecznictwo ugruntowane...

Prognozy stop procentowych – czerwiec 2024

Prognozy stop procentowych – czerwiec 2024
W dniu 6 czerwca 2024 roku Rada Polityki Pieniężnej kolejny raz w tym roku zdecydowała się pozostawić stopy procentowe NBP...