SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Decyzja RPP o stopach kredytu – czerwiec 2024 r.

Data ostatniej aktualizacji:

Decyzja RPP o stopach kredytu

Na początku czerwca 2024 r. doszło do kolejnego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej, podczas którego jej członkowie obradowali nad kwestią ewentualnej zmiany wysokości stóp procentowych. Zgodnie z przewidywaniami większości ekonomistów RPP podjęła decyzję o pozostawieniu wysokości stóp procentowych na dotychczasowym poziomie. Oznacza to, że co najmniej do następnego posiedzenia RPP stopy procentowe wynosić będą:

·   5,75% stopa referencyjna;

·   5,25% stopa lombardowa;

·   5,25% stopa depozytowa.

Ekonomiści są zgodni, co do tego, że w bieżącym roku nie należy spodziewać się decyzji o zmianie wysokości stóp procentowych.

Jak wysokość stóp procentowych wpływa na ratę kredytu w złotych?

Wysokość stóp procentowych to informacja niezwykle istotna dla kredytobiorców posiadających kredyty w złotych polskich. Wysokość stóp procentowych podawana przez RPP wpływa bowiem na wysokość stawek referencyjnych m.in. WIBOR, czy WIRON. Stawki te mają natomiast decydujące znaczenie dla wysokości miesięcznej raty kredytów złotówkowych o zmiennej stopie procentowej. Oprocentowanie takich kredytów składa się bowiem ze stałej marży banku oraz zmiennego oprocentowania zależnego o wysokości stawki referencyjnej w danym okresie. Prościej mówiąc wraz ze wzrostem stóp procentowych rosną również wskaźniki WIBOR i WIRON, a tym samym miesięczna rata kredytu.

Jeżeli raty Państwa kredytów wydają się przekraczać Państwa możliwości ekonomiczne, zachęcamy do skontaktowania się z profesjonalnym podmiotem jakim jest Kancelaria WIBOR. Współpracujący z nami prawnicy kompleksowo przeanalizują umowę kredytu pod kątem jej unieważnienia, a kalkulator WIBOR pomoże wstępnie oszacować wartość przysługującego od banku świadczenia.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Zwiększa się liczba spraw wytaczanych bankom przez kredytobiorców WIBOR

Zwiększa się liczba spraw wytaczanych bankom przez kredytobiorców WIBOR
Najnowsze dane wskazują, że liczba pozwów o WIBOR ulega systematycznemu wzrostowi. Obecnie sądy rozpatrują już ponad tysiąc spraw wytoczonych bankom...

Nie tylko frankowicze mogą podważać kredyty

Nie tylko frankowicze mogą podważać kredyty
Bez wątpienia frankowicze przetarli szlaki kredytobiorcom w unieważnianiu umów kredytowych. Sprawy frankowe zalały sądy po 2019 roku. Dodatkowo orzecznictwo ugruntowane...

Prognozy stop procentowych – czerwiec 2024

Prognozy stop procentowych – czerwiec 2024
W dniu 6 czerwca 2024 roku Rada Polityki Pieniężnej kolejny raz w tym roku zdecydowała się pozostawić stopy procentowe NBP...