SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Czy po wakacjach RPP obniży stopy procentowe?

Data ostatniej aktualizacji:

Co to są wakacje kredytowe

Nie ulega wątpliwości, że cykl podwyżek stóp procentowych jest już za nami. Rada Polityki Pieniężnej ostatni raz podniosła stopy procentowe we wrześniu 2022 r., co oznacza, że od niemal roku wysokość stóp procentowych utrzymuje się na stałym poziomie.

Zgodnie z zapowiedziami Prezesa NBP, gdy inflacja spadnie poniżej wartości 10% można będzie spodziewać się decyzji o obniżce stóp procentowych. Eksperci są zgodni, że inflacja może spaść poniżej ustalonego progu już jesienią bieżącego roku. W takim wypadku pierwszych obniżek stóp procentowych można spodziewać się we wrześniu lub w październiku 2023 r.

Jak obniżenie stóp procentowych wpłynie na ratę kredytu WIBOR?

Oprocentowanie kredytów WIBOR zależy od dwóch czynników – stałej marży banku wskazanej w treści umowy oraz zmiennej wartości wskaźnika WIBOR. Tym samym, gdy WIBOR spada, spada również oprocentowanie kredytu. Na spadek wskaźnika WIBOR wpływ ma m.in. obniżanie wysokości stóp procentowych.

Oznacza to, że jeżeli RPP rzeczywiście obniży stopy procentowe, to kredytobiorcy odczują to w postaci obniżki wysokości rat. Co istotne obniżka ta nie nastąpi natychmiast. Trzeba pamiętać, że wysokość rat kredytów opartych o WIBOR 3M aktualizowana jest raz na kwartał, a przy WIBOR 6M raz na pół roku.

Obniżenie stóp procentowych a WIRON?

Nieco inaczej wygląda sytuacja przy kredytach opartych o wskaźnik WIRON. W tym wypadku przy ustaleniu wysokości WIRON uwzględnia się historyczny koszt pieniądza, w przypadku WIBOR przyszłe notowania. W praktyce prowadzi to do tego, że przy obniżeniu stóp procentowych wartość WIRON dłużej utrzymywać będzie się na dotychczasowym poziomie.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Nowe wakacje kredytowe – od kiedy?

Nowe wakacje kredytowe – od kiedy?
20 lutego 2024 roku Rząd ma podjąć decyzję, jak będą wyglądały zasady korzystania z nowych wakacji kredytowych. Do tej pory mniej więcej co drugi...

Kredyt 0% – czy kredyt zero procent będzie dla wszystkich?

Kredyt 0% – czy kredyt zero procent będzie dla wszystkich?
Tak jak w większości programów rządowych, aby z nich skorzystać, trzeba spełnić pewne warunki. Tak też jest z kredytem 0%,...

Bezpieczny kredyt 2 % a szansa na inny kredyt

Bezpieczny kredyt 2 % a szansa na inny kredyt
Banki w celu zweryfikowania historii kredytowej oraz informacji o  aktywnych zobowiązaniach, sprawdzają potencjalnych kredytobiorców w bazie Biura Informacji Kredytowej. Czy...