SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Kredyt złotowy – czym jest i jakie jest jego oprocentowanie?

Data ostatniej aktualizacji:

Kredyt złotowy - czym jest i jakie jest jego oprocentowanie

Obecnie większość kredytobiorców to kredytobiorcy, którzy zaciągnęli kredyty w złotówkach. Co ciekawe, część z kredytobiorców złotówkowych może, podobnie jak i kredytobiorców frankowych, zakwestionować zapisy swoich umów w sądzie. Co należy wiedzieć o kredycie złotowym?

Co to jest kredyt złotowy?

Kredyt złotowy (złotówkowy) to kredyt, który został udzielony w złotych polskich. Wypłata kredytu i spłata rat następuje w złotych. Przy czym wskazać należy, że kredyty złotowe mogą różnić się od siebie oprocentowaniem.

Jakie jest oprocentowanie kredytów złotowych?

Obecnie banki najczęściej oferują kredyty z:

  • Oprocentowaniem zmiennym – przy tym oprocentowaniu stopa procentowa pozostaje zmienna, a na zmiany te mają wpływ uwarunkowania na rynkach finansowych.  A zatem rata kredytu nie jest stała, a zmienia się wraz ze zmianą stóp procentowych (może maleć lub rosnąć).
  • Oprocentowaniem stałym – w tym przypadku stopa procentowa pozostaje na tym samym poziomie przez cały okres kredytowania. Powoduje to, że raty kredytowe co miesiąc są w takiej samej wysokości. A zatem kredytobiorca nie musi obawiać się zawirowań na rynku, bo ma pewność, że rata będzie stała i niezależna od tych czynników.

Czy oprocentowanie kredytu złotowego jest stałe przez cały okres spłaty, czy może ulec zmianie?

Oprocentowanie stałe nie oznacza, że przez cały okres spłaty kredytu, kredytobiorca będzie płacił ratę w takiej samej wysokości.

Oprocentowanie stałe w zależności od oferty danego banku gwarantuje stałą ratę zazwyczaj na 5 lat lub 7 lat. Po upływie tego okresu bank zaoferuje nam nowe warunki oprocentowania stałego. Wówczas bank złoży nam nową ofertę stałego oprocentowania uwzględniającą sytuację rynkową w dacie składania takiej oferty.

Możliwe jest również przejście na oprocentowanie zmienne. Co do zasady jednak stałe oprocentowanie nie wzrasta w całym okresie jego obowiązywania.

Co składa się na oprocentowanie zmienne?

Kredyty ze zmiennym oprocentowaniem składają się z dwóch głównych parametrów:

  • stawki bazowej (najczęściej WIBOR) – której wysokość jest zmienna i zależna m.in. od wysokości stóp procentowych.  
  • marży banku – której wysokość jest stała i wynika z zapisów umowy kredytowej. Marża stanowi zysku banku za udzielenie finansowania.

Składniki te mają wpływ na wysokość odsetek, jakie płaci kredytobiorca.

Jakie jest oprocentowanie kredytu?

Oprocentowanie wpływa na całkowity koszt kredytu. Jego wysokość zależna jest od wielu czynników takich jak wysokość kredytu, wysokość wkładu własnego, a niekiedy przeznaczenie kredytu. Wysokość oprocentowania kredytu jest głównie uwarunkowane strategią finansową banku. Każda instytucja ustala je w sposób indywidualny. Obecnie oprocentowanie kredytu hipotecznego ze stałą stopą procentową kształtuje się na poziomie około 8%. 

Kredyt złotowy WIBOR a pozew do sądu

Coraz więcej kredytobiorców posiadających kredyty z oprocentowaniem zmiennym opartym o wskaźnik WIBOR decyduje się na walkę z bankiem w sądzie. Wszystko za sprawą wskaźnika WIBOR. Problem tkwi m.in. w sposobie ustalania wysokości WIBOR. W uproszczeniu- wskaźnik WIBOR miał być z założenia wskaźnikiem rynkowym, natomiast stał się on podatny na manipulacje, dlatego też twierdzi się, że nie jest on wskaźnikiem uczciwym.

W przypadku usunięcia WIBOR z umowy możliwe jest znaczące zmniejszenie wysokości raty kredytu, a nawet unieważnienie umowy. Kancelaria Lex Wibor, która od lat specjalizuje się  w prowadzeniu spraw przeciwko bankom w swoich pozwach przytacza szereg argumentów, potwierdzających, że WIBOR jest wadliwy.

Auror: R. pr. Maciej Fiedorowicz WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Nowe wakacje kredytowe – od kiedy?

Nowe wakacje kredytowe – od kiedy?
20 lutego 2024 roku Rząd ma podjąć decyzję, jak będą wyglądały zasady korzystania z nowych wakacji kredytowych. Do tej pory mniej więcej co drugi...

Kredyt 0% – czy kredyt zero procent będzie dla wszystkich?

Kredyt 0% – czy kredyt zero procent będzie dla wszystkich?
Tak jak w większości programów rządowych, aby z nich skorzystać, trzeba spełnić pewne warunki. Tak też jest z kredytem 0%,...

Bezpieczny kredyt 2 % a szansa na inny kredyt

Bezpieczny kredyt 2 % a szansa na inny kredyt
Banki w celu zweryfikowania historii kredytowej oraz informacji o  aktywnych zobowiązaniach, sprawdzają potencjalnych kredytobiorców w bazie Biura Informacji Kredytowej. Czy...