SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Sankcja kredytu darmowego forum

Data ostatniej aktualizacji:

sankcja kredytu

Artykuł 45 ustawy o kredycie konsumenckim określa jakie uchybienia w umowie kredytu lub pożyczki umożliwiają kredytobiorcy skorzystanie z sankcji kredytu darmowego i spłacenie go jedynie w wysokości pożyczonego kapitału. Coraz więcej kredytobiorców zastanawia się czy warto skorzystać z sankcji kredytu darmowego szukając pomocy na różnego rodzajach forach.

Komu przysługuje prawo do skorzystania z darmowego kredytu?

Sankcja kredytu darmowego została wprowadzona w celu ograniczenia błędy i niedociągnięcia banków oraz instytucji pożyczkowych, które mogą wpływać na interesy konsumentów. W konsekwencji banki oraz firmy pożyczkowe są zmuszone działać ostrożniej, ponieważ naruszenie prawa konsumentów, może skutkować utratą zysków.

W celu skorzystania z darmowego kredytu gotówkowego, konieczne jest wykazanie niedociągnięć lub błędów w umowie kredytowej.

Z sankcji kredytu darmowego może skorzystać kredytobiorca, który:

 • zawarł umowę kredytu konsumenckiego, niezabezpieczonym hipoteką,
 • zawarł umowę kredytu po dniu 17 grudnia 2011 roku,
 • jest konsumentem, a środki pochodzące z pożyczki, nie mogą zostać wykorzystane w sprawach, związanych z działalnością gospodarczą,
 • zawarł umowę kredytu, którego kwota nie może przekroczyć 255 550,00 złotych (lub równowartości tej kwoty w obcej walucie.

Sprawdź: Pozew WIBOR

Sankcja kredytu darmowego – termin

Prawo konsumenta do skorzystania z sankcji kredytu darmowego wygasa po roku od dnia wykonania umowy. Wyjaśnić należy, że wykonanie umowy następuje w dniu, w którym strony wywiążą się z wszystkich obowiązków ciążących na nich na podstawie umowy.

Jeżeli konsument wykona umowę, a następnie złoży w ciągu roku oświadczenie o skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego, wówczas jest on zwolniony z wszystkich poniesionych już kosztów (wykonanie umowy zakłada wywiązanie się z wszystkich obowiązków), a po stronie kredytodawcy powstaje obowiązek zwrotu kosztów kredytu.

Sankcja kredytu darmowego – jak skorzystać?

Z sankcji kredytu darmowego można skorzystać w przypadku wystąpienia uchybień w umowie kredytowej, takich jak:

 • przekroczenie maksymalnej kwoty pozaodsetkowych kosztów kredytu,
 • braki informacyjne w warunkach zawarcia kredytu
 • nieodpowiednia treść lub forma umowy

Jeżeli po dogłębnej analizie umowy kredytobiorca stwierdzi, że umowa kredytu zawiera uchybienia określone w art. 45 ustawy o kredycie konsumenckim może złożyć pisemne oświadczenie kredytodawcy o skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego. Podkreślić należy, że to na kredytobiorcy będzie ciążył ciężar udowodnienia, że kredytodawca popełnił błąd w zapisach umowy kredytowej.

W przypadku zgłoszenia oświadczenia, w którym wskazane będą nieprawidłowe postanowienia umowy kredytu i odmowie banku lub innej instytucji finansowej skorzystania z tej sankcji, kredytobiorca może wkroczyć na drogę sądową.

Zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu

Sankcja kredytu darmowego – wniosek

We wniosku z oświadczeniem o skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego powinny znaleźć się następujące dane:

 • wskazane uchybienie umowy kredytu wraz z podstawą prawną,
 • dane kredytobiorcy,
 • numer umowy pożyczki,
 • numer konta bankowego,
 • zaświadczenie o zamknięciu kredytu i ostatnim działaniu, podjętym w związku z nim.

Sankcja kredytu darmowego – czy warto?

W przypadku, gdy kredytobiorca spłacił kredyt i korzysta z zapisu o darmowym kredycie po jego zamknięciu, bank będzie musiał dokonać zwrotu wszystkich dodatkowych kosztów, które bank doliczył do kapitału. W celu skutecznego skorzystania z sankcji kredytu darmowego warto zgłosić się do profesjonalnej kancelarii prawnej, która ma doświadczenie w sporach z bankami.

Przed spotkaniem z prawnikiem przygotuj:

 • pełną umowę pożyczki,
 • pierwotny harmonogram spłat,
 • potwierdzenie zamknięcia kredytu,
 • potwierdzenie ostatniego działania dotyczące tego zobowiązania (np. zwrot prowizji),
 • pełną historię spłaty.

Następnie prawnicy kancelarii (Kancelaria WIBOR) przeanalizują dostarczone dokumenty oraz wskażą potencjalne rozwiązania.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162

Źródło: https://um.warszawa.pl/waw/konsument/-/sankcja-darmowego-kredytu


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Kredyt hipoteczny – oprocentowanie stałe czy zmienne?

Kredyt hipoteczny – oprocentowanie stałe czy zmienne?
Wielu kredytobiorców wobec problemu wysokich kosztów oprocentowania kredytu zadaje sobie pytanie o to czy opłaca się przejść z oprocentowania zmiennego...

Kto ustala WIBOR?

Kto ustala WIBOR?
WIBOR to wskaźnik obecny m.in. w umowach kredytów złotówkowych o zmiennym oprocentowaniu. Od wysokości wskaźnika WIBOR zależy rata naszego kredytu....

Refinansowanie kredytu hipotecznego – co to jest kredyt refinansowy?

Refinansowanie kredytu hipotecznego – co to jest kredyt refinansowy?
Zawierając umowę kredytu hipotecznego wiążemy się stosunkiem prawnym z bankiem na wiele lat. W tym okresie może dojść do różnego...