SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Przypadki unieważnienia WIBOR w przeszłości

Data ostatniej aktualizacji:

Przypadki unieważnienia WIBOR w przeszłości

Z uwagi na ogromną liczbę wygrany spraw o kredyty CHF, nie może dziwić, że również kredytobiorcy złotówkowi zaczęli interesować się pozwanie banku o WIBOR. Pozew o unieważnienie WIBOR to temat, który coraz bardziej zyskuje na popularności. Sprawy tego rodzaju wciąż są jednak dopiero we wstępnej fazie rozpatrywania, brak jeszcze utrwalonej linii orzeczniczej. Warto więc w powyższym zakresie skorzystać ze wsparcia prawników – kancelaria WIBOR ma doświadczeniem w sprawach bankowych.

Jak wygląda historia pozwów WIBOR – kiedy WIBOR został zakwestionowany? Czy znane są przypadku unieważnienia WIBOR? Jak kształtują się historyczne zmiany w obliczaniu WIBOR?

Czy były przypadki kwestionowania WIBOR?

Obecnie pozwy WIBOR dopiero zyskują na popularności. Nie może to dziwić – gdy spróbujemy odpowiedzieć sobie na pytanie kiedy WIBOR został zakwestionowany, okaże się, że pierwsze próby datowane są na rok 2022. Zgodnie z powszechnie dostępnymi danymi, na koniec 2023 r. sądy rozpoznawały ledwie ok. 500-800 spraw dotyczących WIBOR.

Większość ze spraw wciąż jest w toku, a na prawomocne przypadki unieważnienia WIBOR przyjdzie jeszcze poczekać. Pierwsze bardziej rzetelne informacje na temat jak często orzekane są przypadki unieważnienia WIBOR otrzymamy zapewne najwcześniej pod koniec 2024 r. Z pewnością jednak ilość wygranych, zbliżonych rodzajowo, spraw frankowych kreować może pozytywne prognozy wyników sądowych dla spraw WIBOR.

Sprawy WIBOR są więc zbyt krótko rozpoznawane by można było wskazywać statystyki spraw, w których stwierdzono przypadki unieważnienia WIBOR. Warto jednak wspomnieć, że  kancelaria LEX WIBOR uzyskała już niejednokrotnie zabezpieczenie roszczenia kredytobiorców na czas trwania postępowania sądowego.

Jak zmiany w obliczaniu WIBOR wpływają na kredyty hipoteczne?

Skutki prawne dla kredytobiorców WIBOR w związku ze zmianą wysokości tego wskaźnika dotyczą kwestii najważniejszych tj. wysokości rat kredytu. Konsekwencje zmiany stóp WIBOR dla kredytobiorców są więc niezwykle istotne z ekonomicznego punktu widzenia. WIBOR istotnie wpływa bowiem na wartość miesięcznej raty.

Stąd więc tak atrakcyjnym rozwiązaniem może być złożenie pozwu WIBOR. W przypadku unieważnienia takiej umowy, kredyt przestałby wiązać, a kredytobiorca otrzymałby od banku wszystko to co do niego, w związku z umową kredytu, wpłacił. Sam musiałby zwrócić jedynie wartość wypłaconego faktycznie kapitału. Nawet wyrok usuwający WIBOR z umowy miałby korzystne skutki prawne dla kredytobiorców WIBOR. Doprowadziłoby to bowiem do sytuacji, w której postanowienia WIBOR przestałyby wiązać, a rata kredytu uległaby istotnemu zmniejszeniu.

Warto samodzielnie wyliczyć możliwą do uzyskania korzyść. Pomocny może być przy tym darmowy i bezpłatny kalkulator WIBOR.

Co to jest wyrok prawomocny

Jakie są alternatywy dla WIBOR na polskim rynku finansowym?

Od 2023 r. głośno jest o możliwości całkowitego zastąpienia WIBOR innym wskaźnikiem tj. tzw. WIRON. Pierwsze kredyty oparte o WIRON pojawiły się na polskim rynku bankowym w wakacje 2023 r. Zgodnie z zapowiedziami rządu i sektora bankowego, WIBOR ma zupełnie zniknąć w 2027 r. W kwietniu 2024 r. pojawiły się jednak informacje, że nie jest przesądzone, który dokładnie wskaźnik zastąpi WIBOR. Los wskaźnika WIRON, jako nowego WIBOR powinien ustalić się w najbliższych miesiącach. W chwili obecnej trwa intensywny proces poszukiwania alternatywy dla WIBOR na rynku finansowym.

Jakie skutki dla kredytobiorców może mieć zmiana metodologii WIBOR?

Rewizja metodologii WIBOR może mieć istotne znaczenie dla kredytobiorców. Oprocentowanie kredytu składa się bowiem z dwóch elementów. Stałej marży banku i oprocentowania zmiennego opartego o WIBOR.

Konsekwencja zmian stóp WIBOR dla kredytobiorców jest więc bardzo istotna. Wraz ze wzrostem WIBOR rośnie również wysokość raty kredytu i analogicznie, gdy wartość WIBOR maleje zmniejsza się również miesięczna rata.

Czy regulacje finansowe mogą wpłynąć na przyszłość WIBOR?

Wpływ regulacji finansowych na WIBOR jest znaczny. Jak zostało już wskazane, decyzją Ministerstwa Finansów, w 2023 r. rozpoczęło się powolne wygaszanie wskaźnika WIBOR i wycofywanie go z obrotu. Tak naprawdę los WIBOR jest już przesądzony – WIBOR zniknie z umów kredytowych.

Aktualnym jest pytanie o skutki prawne dla kredytów WIBOR w związku z likwidacją tego wskaźnika. W efekcie powyższego umowy kredytowe pozostaną w mocy, ale wszystkie postanowienia dotyczące wskaźnika WIBOR zostaną zmienione tak, by w ich miejsce wprowadzić któryś ze wskaźników stanowiących obecnie alternatywy dla WIBOR na rynku finansowym.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162