SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Kredyty oparte o WIRON już niedługo!

Data ostatniej aktualizacji:

Kredyty oparte o WIRON już niedługo

Większość kredytów w Polsce to kredyty ze zmiennym oprocentowaniem opartym o wskaźnik WIBOR. Już od 26 czerwca 2023 roku możliwe będzie zaciągnięcie kredytu z uwzględnieniem wskaźnika WIRON 1M. Kredyty te ma oferować ING Bank Śląski. Kredyty z WIRON już niedługo pojawią się w ofercie wszystkich banków, co ma związek z likwidacją wskaźnika WIBOR.

Kredyty z WIRON

Na oprocentowanie zmienne składa się marża banku (określona w umowie kredytu) oraz wskaźnik referencyjny WIBOR lub już niedługo WIRON. Obecnie (na dzień 13 czerwca 2023 r.) wskaźnik WIRON 1M wynosi 5 5,96622%, zaś wskaźnik WIBOR 1M – 6,89%. Widać więc różnicę w wysokości stawek. WIRON pozostaje na znacznie niższym poziomie aniżeli stawka WIBOR. Czy oznacza to zatem, że bardziej opłacalnym i tańszym rozwiązaniem jest zaciągnięcie kredytu z oprocentowaniem zmiennym opartym o stawkę WIRON? Niestety nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Na uwadze należy mieć, że to czy kredyt będzie tańszy zależy również od drugiego z czynników mających wpływ na oprocentowanie tj. marży banku. Co więcej trudno powiedzieć jak w przyszłości będzie się kształtowała wysokość wskaźnika WIRON względem stawki WIBOR. Wskazuje się jednak, że wskaźnik WIRON jest mniej podatny na manipulacje aniżeli wskaźnik WIBOR i opiera się na większej liczbie rzeczywistych transakcji. Warto odnotować także, że do sądów trafia coraz więcej spraw, w których kredytobiorcy kwestionują umowy kredytu oparte o wskaźnik WIBOR.

Likwidacja stawki WIBOR

Bank ING Bank Śląski jako pierwszy z banków na polskim rynku zapowiada, że już pod koniec czerwca będzie udzielał kredytów z oprocentowaniem zmiennym opartym o wskaźnik WIRON 1M. Oznacza to, że rata kredytu będzie się zmieniać co miesiąc, a jej wysokość będzie zależała od wysokości wskaźnika WIRON. Nowa oferta banku związana jest z procesem zastępowania stawki WIBOR właśnie wskaźnikiem WIRON. W 2025 roku wskaźnik WIBOR przestanie być publikowany, a wszystkie udzielone kredyty oparte o ten wskaźnik przekształcą się w kredyty oparte o wskaźnik WIRON. W niedalekiej przyszłości zatem należy się spodziewać, że także i inne banki będą posiadały w swojej ofercie kredyty z oprocentowaniem zmiennym ze stawką WIRON.


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Kredyt hipoteczny – oprocentowanie stałe czy zmienne?

Kredyt hipoteczny – oprocentowanie stałe czy zmienne?
Wielu kredytobiorców wobec problemu wysokich kosztów oprocentowania kredytu zadaje sobie pytanie o to czy opłaca się przejść z oprocentowania zmiennego...

Kto ustala WIBOR?

Kto ustala WIBOR?
WIBOR to wskaźnik obecny m.in. w umowach kredytów złotówkowych o zmiennym oprocentowaniu. Od wysokości wskaźnika WIBOR zależy rata naszego kredytu....

Refinansowanie kredytu hipotecznego – co to jest kredyt refinansowy?

Refinansowanie kredytu hipotecznego – co to jest kredyt refinansowy?
Zawierając umowę kredytu hipotecznego wiążemy się stosunkiem prawnym z bankiem na wiele lat. W tym okresie może dojść do różnego...