Czy w momencie, gdy Rada Polityki Pieniężnej podnosi stopy procentowe, to banki automatycznie muszą płacić więcej za pozyskanie finansowania? 

Nie. Decyzja dotycząca oprocentowania produktów oferowanych przez banki jest suwerenną decyzja każdego banku. Można to doskonale zaobserwować zarówno w przypadku cięć stóp procentowych, jak również podwyżek stóp przez RPP. Zmiana oprocentowania dla klientów następuje z opóźnieniem względem decyzji RPP, jak również skala stosowanych obniżek oraz podwyżek nie jest zachowana. W przypadku decyzji o obniżeniu stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej banki starają się jak najszybciej i jak najniżej obniżyć stopy depozytów i rachunków bieżących. I odwrotnie w przypadku podwyżek stóp procentowych banki starają się reagować jak najpóźniej i oferować wzrost oprocentowania lokat. Oczywiście ma to celu i skutkuje to poprawą wyników finansowych banków. 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI