SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Czy w momencie, gdy Rada Polityki Pieniężnej podnosi stopy procentowe, to banki automatycznie muszą płacić więcej za pozyskanie finansowania? 

Nie. Decyzja dotycząca oprocentowania produktów oferowanych przez banki jest suwerenną decyzja każdego banku. Można to doskonale zaobserwować zarówno w przypadku cięć stóp procentowych, jak również podwyżek stóp przez RPP. Zmiana oprocentowania dla klientów następuje z opóźnieniem względem decyzji RPP, jak również skala stosowanych obniżek oraz podwyżek nie jest zachowana. W przypadku decyzji o obniżeniu stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej banki starają się jak najszybciej i jak najniżej obniżyć stopy depozytów i rachunków bieżących. I odwrotnie w przypadku podwyżek stóp procentowych banki starają się reagować jak najpóźniej i oferować wzrost oprocentowania lokat. Oczywiście ma to celu i skutkuje to poprawą wyników finansowych banków. 


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Obniżka stóp procentowych – co to oznacza dla kredytobiorców?

Obniżka stóp procentowych – co to oznacza dla kredytobiorców?
Rada Polityki Pieniężnej ogłosiła obniżkę stóp procentowych NBP. Stopy spadły aż o 75 punktów bazowych. To dobra wiadomość dla kredytobiorców....

Sankcja kredytu darmowego kalkulator

Sankcja kredytu darmowego kalkulator
Kredyt czy pożyczka są świadczeniami odpłatnymi udzielanymi przez banki lub firmy pożyczkowe. Banki i instytucje finansowe udzielają kredytów w celu...

Sankcja kredytu darmowego forum

Sankcja kredytu darmowego forum
Artykuł 45 ustawy o kredycie konsumenckim określa jakie uchybienia w umowie kredytu lub pożyczki umożliwiają kredytobiorcy skorzystanie z sankcji kredytu...