SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Dlaczego kredyt na zmienną stopę procentową oparty na stawce WIBOR jest „pułapką” dla kredytobiorcy? 

Data ostatniej aktualizacji:

Kredyt o zmiennym oprocentowaniu opartym na stawce WIBOR lub Polonii, proponowanej przez rząd jako jej zamiennik, w dalszym ciągu wiążą się z tymi samymi ryzykami po stronie kredytobiorcy, przede wszystkim w związku z dużą uznaniowością i arbitralnością ustalania w/w stawek przez same banki. 

Zgodnie z założeniami obie stawki są obliczane w oparciu o transakcje depozyt/kredyt zawierane na rynku międzybankowym, co w sposób naturalny determinuje ich kształtowanie zgodnie z potrzebami biznesowymi banków, a także nie odzwierciedla warunków rynkowych.

Należy zauważyć, że realnie tylko około 1% finansowania sektora bankowego pochodzi z rynku międzybankowego, dlatego też nie ma rynkowego uzasadnienia przenoszenia tej wskaźników odnoszących się śladowej części rynku w odniesieniu do oprocentowania umów kredytowych zawieranych z konsumentami oraz przedsiębiorcami. 


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Kwietniowa decyzja w sprawie wysokości stóp procentowych

Kwietniowa decyzja w sprawie wysokości stóp procentowych
W dniach 3-4 kwietnia 2024 r. odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Postanowiono, że stopy procentowe NBP pozostaną na niezmienionym...

WIRON niekoniecznie zastąpi WIBOR

WIRON niekoniecznie zastąpi WIBOR
O likwidacji wskaźnika WIBOR mówi się już od dawna. Dotychczasowe stanowisko obejmowało zastąpienie wskaźnika WIBOR stawką WIRON. Zgodnie z komunikatem...

UOKiK kończy prace nad projektem jednolitej umowy kredytowej

UOKiK kończy prace nad projektem jednolitej umowy kredytowej
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował ostatnio, że finalizuje prace nad projektem umowy kredytowej, która miałaby stać się obowiązującym wzorem...