SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Dlaczego kredyt na zmienną stopę procentową oparty na stawce WIBOR jest „pułapką” dla kredytobiorcy? 

Data ostatniej aktualizacji:

Kredyt o zmiennym oprocentowaniu opartym na stawce WIBOR lub Polonii, proponowanej przez rząd jako jej zamiennik, w dalszym ciągu wiążą się z tymi samymi ryzykami po stronie kredytobiorcy, przede wszystkim w związku z dużą uznaniowością i arbitralnością ustalania w/w stawek przez same banki. 

Zgodnie z założeniami obie stawki są obliczane w oparciu o transakcje depozyt/kredyt zawierane na rynku międzybankowym, co w sposób naturalny determinuje ich kształtowanie zgodnie z potrzebami biznesowymi banków, a także nie odzwierciedla warunków rynkowych.

Należy zauważyć, że realnie tylko około 1% finansowania sektora bankowego pochodzi z rynku międzybankowego, dlatego też nie ma rynkowego uzasadnienia przenoszenia tej wskaźników odnoszących się śladowej części rynku w odniesieniu do oprocentowania umów kredytowych zawieranych z konsumentami oraz przedsiębiorcami. 


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Zwiększa się liczba spraw wytaczanych bankom przez kredytobiorców WIBOR

Zwiększa się liczba spraw wytaczanych bankom przez kredytobiorców WIBOR
Najnowsze dane wskazują, że liczba pozwów o WIBOR ulega systematycznemu wzrostowi. Obecnie sądy rozpatrują już ponad tysiąc spraw wytoczonych bankom...

Nie tylko frankowicze mogą podważać kredyty

Nie tylko frankowicze mogą podważać kredyty
Bez wątpienia frankowicze przetarli szlaki kredytobiorcom w unieważnianiu umów kredytowych. Sprawy frankowe zalały sądy po 2019 roku. Dodatkowo orzecznictwo ugruntowane...

Prognozy stop procentowych – czerwiec 2024

Prognozy stop procentowych – czerwiec 2024
W dniu 6 czerwca 2024 roku Rada Polityki Pieniężnej kolejny raz w tym roku zdecydowała się pozostawić stopy procentowe NBP...