SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Orzecznictwo TSUE a sprawy WIBOR

Data ostatniej aktualizacji:

Kiedy bank może zlicytować dom

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wielokrotnie już zajmował stanowisko w kwestiach dotyczących sporów konsumentów z przedsiębiorcami (w tym instytucjami finansowymi takimi jak banki). Z orzeczeń TSUE wielokrotnie wybrzmiewało, że to konsument pozostaje stroną słabszą pod względem informacyjnym i pod względem możliwości działania i należy mu się należyta ochrona. Orzecznictwo TSUE jest pomocne w sprawach związanych z kredytami złotówkowymi z oprocentowaniem zmiennym opartym o WIBOR.

Głośne orzeczenia TSUE

Przede wszystkim wskazać należy na jedną z najgłośniejszych spraw polskich, nad którą w dniu 3 października 2019 roku pochylił się Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jest to sprawa Państwa Dziubak przeciwko bankowi Raiffeisen dotycząca tzw. kredytu frankowego (C-260/18). TSUE potwierdził wówczas, że sąd krajowy zobowiązany jest usunąć nieuczciwe postanowienia z umowy. Wskazano również, że prawo Unii Europejskiej nie przeciwstawia się uznaniu umowy kredytu za nieważną, jeśli w świetle prawa krajowego, po usunięciu nieuczciwych postanowień nie mogłaby dalej istnieć. Było to orzeczenie, które spowodowało, że tysiące frankowiczów pełnych nadziei ruszyło do sądów. Obecne orzecznictwo w sprawach frankowych pokazuje, że walka z bankiem się opłaciła. Sprawy dotyczące kredytów frankowych są w ponad 90% rozstrzygane na korzyść kredytobiorców.

Należy także przytoczyć najnowsze orzeczenia TSUE wydane 15 czerwca 2023 r. (sygn. C-287/22, C-520/21). W orzeczeniach tych TSUE wypowiedział się w dwóch bardzo istotnych kwestiach. Po pierwsze, wskazał, że banki nie mają prawa domagania się od kredytobiorców wynagrodzenia za korzystanie z kapitału kredytu. Po drugie, sądy nie mogą odmówić zabezpieczenia roszczenia kredytobiorcy na czas postępowania sądowego jeżeli „takie zabezpieczenie jest konieczne dla przyszłego orzeczenia”.

Orzeczenia TSUE a WIBOR

Te i wiele innych orzeczeń TSUE mają potencjalnie wpływ także na sprawy kredytobiorców złotówkowych posiadających kredyty ze wskaźnikiem WIBOR. Podobnie jak i w sprawach frankowiczów, tak i w sprawach dotyczących WIBOR banki nie wywiązywały się w sposób prawidłowy ze spoczywającego na nich obowiązku informacyjnego, jak również mogły w sposób dowolny wpływać na wysokość zobowiązania kredytobiorcy poprzez kształtowanie wskaźnika WIBOR. Oczywiście sądy rozpoznające sprawy WIBOR nie są związane orzeczeniami TSUE, mogą jednak odwoływać się do ich treści, rozstrzygając w sprawach kredytobiorców złotówkowych.

Zmniejszenie raty kredytu WIBOR  

Kilka słów więcej należy dodać na temat zabezpieczeń, jakich sądy mogą udzielać na czas trwania postępowania sądowego. W sprawach dotyczących WIBOR zabezpieczenie polega zwykle na tym, że kredytobiorca płaci jedynie część kapitałową wraz ze stałą marżą banku. Z umowy kredytu znika zaś WIBOR. Uzyskanie takiego zabezpieczenia sprawia, że rata kredytu istotnie spada. Obecnie nie ma jeszcze ukształtowanej linii orzeczniczej w przedmiocie kredytów złotówkowych opartych o WIBOR i udzielanych zabezpieczeń, jednak znaczenie może mieć tu orzeczenie C-287/22 dotyczące zabezpieczenia roszczeń kredytobiorców frankowych. Przychylne podejście TSUE wyrażone w powyższym wyroku, może zachęcić sądy do udzielania zabezpieczeń roszczeń kredytobiorców złotówkowych. Dotychczasowe prokonsumenckie stanowisko TSUE wzmacnia z pewnością argumentację przywoływaną w pozwach WIBOR.

Źródło: https://finanse.uokik.gov.pl/kredyty-hipoteczne/wazne-wyroki-tsue-dla-bankow-i-kredytobiorcow/


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Stopy procentowe nadal bez zmian – nowa decyzja Rady Polityki Pieniężnej

Stopy procentowe nadal bez zmian – nowa decyzja Rady Polityki Pieniężnej
Rada Polityki Pieniężnej  zdecydowała, że w maju stopy procentowe pozostaną na takim samym poziomie. Kredytobiorcy cicho liczyli na obniżenie stóp...

Wakacje kredytowe 2024 – Prezydent podpisał ustawę

Wakacje kredytowe 2024 – Prezydent podpisał ustawę
Kredytobiorcy, którzy liczyli na odciążenie domowego budżetu i zawieszenie płatności rat mogą odetchnąć z ulgą. Prezydent podpisał ustawę o wakacjach...

Banki wysyłają do klientów aneksy z „klauzulą awaryjną”

Banki wysyłają do klientów aneksy z „klauzulą awaryjną”
Stawka WIBOR w dalszym ciągu ma decydujące znaczenie przy ustalaniu wysokości oprocentowania zdecydowanej części kredytów. Trend ten utrzyma się jeszcze...