SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Kiedy zebrania RPP?

Data ostatniej aktualizacji:

Harmonogram zebrań RPP

Z uwagi na fakt, że od jesieni 2021 r. do końca 2022 r. w każdym miesiącu Rada Polityki Pieniężnej konsekwentnie podnosiła stopy procentowe wielu kredytobiorców z niepokojem wyczekuje kolejnych zebrań tej instytucji. Kiedy więc odbywają się zebrania RPP?

Harmonogram posiedzeń Rady Polityki Pieniężnej publikowany jest na stronie NBP pod adresem https://nbp.pl/polityka-pieniezna/rada-polityki-pienieznej/harmonogram-rpp/. Analiza harmonogramu na rok 2023 pozwala dostrzec, że zebrania RPP będą odbywały się raz w miesiącu w ramach, co do zasady, dwudniowych sesji. Zebrania RPP planowane są z reguły w pierwszym tygodniu danego miesiąca.

Zebrania Rady Polityki Pieniężnej mają bardzo istotne znaczenie dla kredytobiorców kredytów w złotym polskim o zmiennej stopie procentowej. W praktyce bowiem każde zebranie kończy się wydaniem komunikatu dotyczącego wysokości stóp procentowych – ich podniesienia, obniżenia lub utrzymania na stałym poziomie.

Sprawdź również: POZEW WIBOR

Kiedy kolejne posiedzenie RPP?

Najbliższe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej zaplanowane jest na wtorek i środę odpowiednio 9 i 10 maja 2023 r. Po tym spotkaniu z pewnością wydany zostanie komunikat Rady Polityki Pieniężnej odnośnie poziomu stóp procentowych. Nie można co prawda przesądzić jego treści, natomiast ekonomiści są zgodni, że o ile nie wydarzy się nic nieprzewidzianego to RPP utrzyma stopy procentowe na obecnym poziomie.

Terminy kolejnych posiedzeń RPP w 2023 r. przedstawiają się następująco:

·       5-6 czerwca 2023 r.;

·       5-6 lipca 2023 r.;

·       21 sierpnia 2023 r. – jedyne w roku posiedzenie RPP o charakterze niedecyzyjnym;

·       5-6 września 2023 r.;

·       3-4 października 2023 r.;

·       7-8 listopada 2023 r.;

·       5-6 grudnia 2023 r.

Czym jest Rada Polityki Pieniężnej?

Skoro wiemy już, kiedy odbywają się zebrania RPP oraz, że mają one bezpośredni wpływ na kształtowanie polityki monetarnej kraju i wysokość stóp procentowych, warto wyjaśnić pokrótce czym w ogóle jest Rada Polityki Pieniężnej.

Rada Polityki Pieniężnej jest to istniejący od 1998 r. organ decyzyjny Narodowego Banku Polskiego. W jego skład wchodzi prezes NBP jako przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej oraz 9 członków. Członkowie ci wybierani są na sześcioletnią kadencję, przy czym 1/3 składu wybiera Sejm, 1/3 Senat oraz 1/3 Prezydent RP.

Rada Polityki Pieniężnej realizuje szereg zadań, z których do najważniejszych należy dbanie o stabilność złotówki, coroczne ustalanie założeń polityki pieniężnej, ustalanie wysokości stóp procentowych.

Co dalej ze stopami procentowymi w 2023 r.?

Wiele osób z niepokojem przyglądać się będzie w nadchodzących miesiącach zebraniom RPP i decyzjom odnośnie stóp procentowych. Fala podwyżek jakiej doświadczyliśmy na przestrzeni ostatniego 1,5 roku doprowadziła do gwałtownego wzrostu rat kredytów o zmiennym oprocentowaniu. Nic więc dziwnego, że coraz większa liczba osób zadaje sobie pytanie co dalej ze stopami procentowymi w 2023 r.?

Na szczęście odpowiadając na pytanie co dalej ze stopami procentowymi w 2023 r. można zachować umiarkowany optymizm. W ciągu pierwszych czterech miesięcy 2023 r. nie doszło bowiem do podwyżki stóp procentowych i wydaje się, że kurs ten zostanie podtrzymany w najbliższych miesiącach.

Jeżeli więc polityka RPP w tym zakresie utrzyma się w nadchodzących miesiącach, na co jest realna szansa, kredytobiorcy powinni złapać chwilę oddechu. Jeżeli dodamy do tego również fakt, że ekonomiści przewidują obniżenie stóp procentowych na koniec roku 2023, to wydaje się, że w zwyżka oprocentowania kredytów jest już za nami. Należy przy tym pamiętać, że tego rodzaju analizy mają charakter czysto poglądowy, a sytuacja w zakresie podwyższania stóp procentowych może zmienić się na skutek szeregu nieprzewidzianych zdarzeń o charakterze geopolitycznym.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Ruszyły wakacje kredytowe – co warto wiedzieć?

Ruszyły wakacje kredytowe – co warto wiedzieć?
Wakacje kredytowe, a więc zawieszenie płatności raty kredytu można uzyskać już w czerwcu! Aby jednak wstrzymać płatność raty należy wcześniej...

Czy unieważnienie umowy kredytowej w złotówkach jest bardziej skomplikowane niż w innych walutach?

Czy unieważnienie umowy kredytowej w złotówkach jest bardziej skomplikowane niż w innych walutach?
Unieważnienie umowy kredytowej, zarówno w złotówkach, jak i w innych walutach, może być skomplikowane, jednak stopień trudności może różnić się...

Co dalej z kredytem zero procent?

Co dalej z kredytem zero procent?
Polacy w dalszym ciągu czekają na obiecany kredyt zero procent. Do 17 maja 2024 roku trwał etap konsultacji. Na ostateczną...