SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Kalkulator leasingu WIBOR

Data ostatniej aktualizacji:

Kalkulator leasingu WIBOR

Raty leasingu mogą się zmieniać, jeżeli oparte są o wskaźnik WIBOR, który jest wskaźnikiem zmiennym. Korzystając z kalkulatora leasingowego, można w szybki i łatwy sposób obliczyć wysokość miesięcznej raty leasingu.

Jak zmieniają się raty leasingu?

Leasing oprocentowany o zmienną stopę procentową charakteryzuje się tym, że wysokość jego raty zmienia się w zależności od wahań kursu wskaźnika, względem którego (zgodnie z umową leasingu), oblicza się oprocentowanie. Najczęściej tym wskaźnikiem jest WIBOR.

Rata leasingu może zmieniać się bardzo dynamicznie – przy leasingu opartym o WIBOR 1M nawet w każdym miesiącu, przy leasingu z zastosowaniem WIBOR 3M raz na kwartał.

Od czego zależy rata leasingu?

Stopa referencyjna ustalana przez NBP jest szczególnie istotna dla osób, które zamierzają lub spłacają kredyt czy leasing. Od niej zależy jaka będzie wysokość raty zobowiązania.

Wpływ na wysokość raty leasingowej ma m.in. wskaźnik WIBOR. On zaś uzależniony jest między innymi od wysokości stóp procentowych. Jeżeli stopy procentowe rosną, to przekłada się to także na wzrost stawki WIBOR, a w konsekwencji na ratę leasingową. Stopy procentowe w leasingu mają zatem wpływ na naszą ratę leasingu.

Jak obniżyć koszty leasingu?

Sposobem na obniżenie kosztów leasingu może być:

  • wydłużenie okresu trwania leasingu – wówczas rata będzie niższa, ale niestety zwiększy się całkowity koszt leasingu.
  • zastosowanie wyższej kwoty wykupu, co również powinno doprowadzić do zmniejszenia wartości rat.

Rozważyć także można obniżenie raty leasingowej poprzez okresowe zawieszenie spłaty leasingu. Wyrazić zgodę na to musi leasingodawca. Warto wiedzieć, że całkowity koszt leasingu będzie niższy, gdy początkowa wpłata będzie większa. Wówczas kapitał do spłaty będzie mniejszy.

Jak obliczyć ratę kredytu hipotecznego wzór

Jak działa kalkulator raty leasingu?

Kalkulator raty leasingu jak sama nazwa wskazuje pomaga w obliczeniu rat leasingu. Te zaś mogą się zmieniać, między innymi w zależności od obecnej wysokości wskaźnika WIBOR. Kalkulator wzrostu raty leasingu w szybki i prosty sposób przedstawi nam symulację raty leasingu.

W Internecie możemy znaleźć wiele kalkulatorów rat leasingu. Kalkulatory te wymagają wprowadzenia pewnych danych takich jak: cena przedmiotu leasingu, wysokość opłaty wstępnej, preferowana wysokość wykupu czy też okres, na jaki chcemy zawrzeć umowę leasingu.

Wynik, jaki uzyskamy korzystając z kalkulatora leasingowego to wynik szacunkowy. Ostateczna kalkulacja może się nieco różnić, gdyż zależy między innymi od przedmiotu leasingu.

Czy kalkulator leasingu WIBOR uwzględnia zmienność stopy WIBOR?

Niektóre z kalkulatorów dostępnych w Internecie uwzględniają zmienność stopy WIBOR. Wpisując parametry danej umowy leasingu, można uzyskać informację, jak wzrośnie rata względem aktualnej wartości stóp procentowych lub względem wartości przewidywanych w przyszłości. Zazwyczaj wymaga to ręcznego wpisania odpowiednich przyszłych wartości. Co oczywiste, nikt nie jest w stanie ze 100% pewnością przewidzieć, jak będzie kształtował się wskaźnik WIBOR w przyszłości.

Ostatnimi czasy na popularności zyskują pozwy WIBOR, przy sporządzeniu których warto posiłkować się pomocą doświadczonej kancelarii WIBOR. W wypadku uwzględnienia takiego powództwa przez sąd, orzeczone może zostać usunięcie WIBOR z umowy lub nawet unieważnienie kredytu. Obydwa rozwiązania są niezwykle korzystne dla kredytobiorcy. Wstępne oszacowanie wysokości możliwego do uzyskania roszczenia możliwe jest przy pomocy skorzystania z prostego w obsłudze i darmowego kalkulatora WIBOR.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162