SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Jakie pytania na rozprawie WIBOR?

Data ostatniej aktualizacji:

Jakie pytania na rozprawie WIBOR?

Pozwy WIBOR zyskują na coraz większej popularności. Kredytobiorcy kredytów w złotym polskim liczą z pewnością na podobny sukces przed sądami, jak ma to miejsce w przypadku kredytobiorców frankowych. Obecnie nie zapadły jeszcze prawomocne rozstrzygnięcia w sprawach WIBOR, trudno więc jednoznacznie przesądzić, w jaki sposób ukształtuje się linia orzecznicza w zakresie spraw kredytobiorców WIBOR.

Nie ulega natomiast wątpliwości, że końcowy sukces każdej sprawy uzależniony jest od wielu czynników, a jednym z nich sąd zeznania świadków i stron procesu. Warto więc zawczasu zastanowić się jakie pytania na rozprawie WIBOR może zadać sądy i pełnomocnicy stron. Znajomość potencjalnych pytań na sprawie o kredyt złotówkowy pozwoli z pewnością lepiej przygotować się do rozprawy oraz zwiększy szansę na korzystny końcowy wynik sprawy.  

Kto zeznaje w sprawie WIBOR?

Nim udzielimy odpowiedzi na zagadnienie jakie pytania mogą paść na rozprawie kredytu złotówkowego warto zastanowić się kto w ogóle może zeznawać w sprawie WIBOR? W sprawach kredytów złotówkowych najistotniejsze są zeznania kredytobiorców. Kredytobiorcy kredytów opartych o WIBOR nie są jednak jedynymi osobami przesłuchiwanymi w toku sprawy WIBOR. W znakomitej większości spraw tego rodzaju sąd przesłuchuje wielu świadków, w tym przede wszystkim pracowników banku.

Pracownicy banku biorący udział w procesie zawarcia umowy kredytu odpowiadają w sprawie kredytów złotówkowych na pytania dotyczące procesu negocjowania i zawarcia umowy kredytu. Dodatkowo zdarza się, że w sprawie kredytu WIBOR na rozprawie zeznają biegli. Biegli na rozprawie WIBOR odnoszą się do pytań dotyczących sporządzonych przez nich opinii. Jest to ten moment, w którym strony postępowania mogą dopytać o wszystkie budzące ich wątpliwości tezy i argumenty przedstawione w opinii.

Pytania i odpowiedzi na rozprawie kredyt złotówkowy

Warto zawczasu zastanowić się jakie pytania mogą zostać zadane na rozprawie o kredyt złotówkowy. Tak naprawdę pytania na rozprawie WIBOR mogą być bardzo różne, ale wszystkie powinny skupiać się na kwestii najistotniejszej tj. ocenie zapisów WIBOR pod kątem ich abuzywności.

Podstawowe pytania na rozprawie kredytu złotówkowego mogą więc dotyczyć przede wszystkim tego w jaki sposób bank informował kredytobiorcę o sposobie wyliczania oprocentowania kredytu w oparciu o WIBOR. Czy kredytobiorcy wytłumaczone zostało, że wskaźnik ten może zmieniać swoją wartość, co przekładać się będzie na wysokość oprocentowania i raty kredytu. Pytania na rozprawie WIBOR mogą dotyczyć również takich kwestii, jak to, czy i w jakim zakresie umowa kredytu była negocjowana przez strony, czy kredytobiorca indywidualnie wpłyną na jej ostateczną treść?

W sporach z bankami niejednokrotnie zdarza się również, że pełnomocnicy banków pytają o wykształcenie kredytobiorcy. W sytuacji, w której okaże się, że kredytobiorca ma wykształcenie z zakresu finansów, prawa, czy ekonomii albo pokrewne, bank stara się wykazać, że kredytobiorca musiał, a przynajmniej powinien zdawać sobie sprawę z ryzyka kredytowego.

Jak zeznawać w sprawie kredytu złotówkowego

Kredytobiorcy niejednokrotnie zadają sobie pytanie jak zeznawać na rozprawie WIBOR? W pierwszej kolejności należy podkreślić, że zeznając w sprawie kredytu złotówkowego należy przytaczać zgodne z prawdą okoliczności. Jeżeli odpowiedzi na pytania w sprawie kredytu złotówkowego będą niezgodne z prawdą narazić może to osobę składającą takie zeznania na odpowiedzialność karną. Niezależnie udzielanie mijających się z prawdą odpowiedzi na rozprawie kredytu złotówkowego dodatkowo osłabia pozycję procesową kredytobiorcy, co może doprowadzić nawet do przegrania sprawy WIBOR.

Zeznania w sprawie kredytu złotówkowego powinny skupiać się na sposobie negocjowania umowy kredytu (czy postanowienia były narzucane, czy też kredytobiorca miał swobodę negocjowania warunków), czy bank szczegółowo wyjaśnił ryzyka podpisania umowy kredytowej, w szczególności możliwość wzrostu oprocentowania WIBOR, czy też pominął lub nie artykułował wystarczająco dosadnie tej kwestii, czy przedstawione zostały tabele potencjalnych zmian wysokości wskaźnika WIBOR. Warto przy tym pamiętać, że same zeznania kredytobiorcy w żaden sposób nie przesądzą o losach sprawy kredytu złotówkowego. Postępowanie w sprawie kredytu złotówkowego wiąże się z koniecznością przeprowadzenia znacznej ilości dowodów. Dopiero przeprowadzenie kompletnego postępowania dowodowego da sądowi odpowiedź na pytanie w jaki sposób orzec w sprawie kredytu złotówkowego.

 autor: Radca Prawny Maciej Fiedorowicz WA-15162