SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Jak skorzystać z sankcji kredytu darmowego?

Data ostatniej aktualizacji:

Jak korzystać z sankcji kredytu

Kredyt darmowy to termin, który dla wielu osób jest nieznany. Przyciąga on jednak uwagę i słusznie. Darmowy kredyt to w korzyść dla kredytobiorcy. Co dokładnie kryje się pod tym terminem i jak skorzystać z sankcji darmowego kredytu?

Sprawdź: Pozew WIBOR

Co to znaczy kredyt darmowy?

Termin kredyt darmowy czy też sankcja kredytu darmowego odnosi się do sytuacji, w której konsument zwraca jedynie otrzymany od banku kapitał. Nie musi zaś uiszczać żadnych odsetek czy też innych opłat. Jest to zatem sytuacja bardzo korzystna dla kredytobiorcy.

Instytucje finansowe udzielając kredytów czy pożyczek, muszą spełnić względem konsumenta obowiązki informacyjne. Co to oznacza? Muszą udzielić konsumentowi jasnych i pełnych informacji odnośnie zaciąganego zobowiązania. Przykładowo jeżeli w umowie kredytu zabraknie pewnych informacji (np. o całkowitej kwocie kredytu), to wówczas jest to uchybienie banku i można starać się o darmowy kredyt.

Kiedy przysługuje sankcja kredytu darmowego?

Sankcja darmowego kredytu ujęta jest w art. 45 ustawy o kredycie konsumenckim. Podstawowym pytaniem jest to, w jakich przypadkach można domagać się darmowego kredytu. Przypadków tych jest bardzo dużo, dlatego też warto, aby umowę kredytu czy pożyczki przeanalizował prawnik.

Poniżej przedstawiamy przykładowe uchybienia, które mogą skutkować sankcją darmowego kredytu.

  • Umowa nie zawiera danych konsumenta (np. imienia czy adresu).
  • W umowie brak jest wskazania okresu, na jaki umowa została zawarta.
  • Umowa nie określa całkowitej kwoty kredytu, terminu i sposobu wypłaty kredytu czy też zasad i terminu jego spłaty.
  • Umowa nie wskazuje stopy oprocentowania kredytu, procedury zmiany stopy oprocentowania czy też rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania (RRSO).
  • Umowa nie zawiera informacji o innych kosztach związanych z umową np. prowizjach, marżach, ubezpieczeniach.
  • W umowie nie ma wskazanych terminów, sposobów i skutku odstąpienia konsumenta od umowy.
  • Umowa powinna zawierać także informacje o prawie konsumenta do spłaty kredytu przed terminem i związanej z tym procedury.
  • W przypadku spłaty kredytu przed terminem kredytodawcy przysługuje prawo do zwrotu prowizji, o czym umowa powinna informować.

Zarówno w przypadków banków, jak i firm pożyczkowych może dojść do uchybień skutkujących sankcją darmowego kredytu. Aby je wychwycić, należy swoją umowę poddać szczegółowej analizie.

Kalkulator sankcji kredytu darmowego

Czy sankcja kredytu darmowego dotyczy kredytu hipotecznego?

Co do zasady sankcja darmowego kredytu dotyczy kredytów konsumenckich, których wysokość nie jest wyższa niż 255.500 złotych (lub równowartości tej kwoty w walucie obcej). Sankcja darmowego kredytu może zostać zastosowana jednak w przypadku niektórych umowy o kredyt hipoteczny.  

Jak skorzystać z sankcji kredytu darmowego?

Aby skorzystać z sankcji darmowego kredytu należy złożyć bankowi pisemne oświadczenie w tym zakresie. Nie ma jednej, prawidłowej wersji takiego oświadczenia. Ważne jest jednak, aby oprócz naszych danych i danych umowy kredytowej, jasno wskazać, że konsument chce skorzystać z sankcji kredytu darmowego. Stanowisko to dobrze jest uzasadnić, a zatem wskazać dlaczego uważamy, że przysługuje nam darmowy kredyt. W tym celu dobrze jest wskazać od razu konkretne uchybienia istniejące w zawartej umowie kredytu czy pożyczki.

Oświadczenie należy skierować do instytucji finansowej, która udzieliła nam finansowania. Można je złożyć osobiście w placówce, wysłać listem poleconym czy też skorzystać z bankowości elektronicznej. Nie należy zwlekać ze złożeniem bankowi stosownego oświadczenia, gdyż z sankcji kredytu darmowego można skorzystać w terminie roku od dnia wykonania umowy.

Sprawdź: Ile kosztuje sankcja darmowego kredytu?

Czy można zrezygnować z podpisanej umowy kredytowej?

Niezależnie od tego czy konsument zawarł umowę kredytu konsumenckiego czy pożyczki, jak też niezależnie od tego czy zawarł ją w placówce czy przez Internet, może od niej odstąpić terminie 14 dni od daty zawarcia umowy. Co istotne, nie musisz podawać przyczyny dlaczego chcesz odstąpić od umowy. Jeżeli uczynisz to we wskazanym wyżej 14 dniowym terminie to oświadczenie o odstąpieniu od umowy kredytowej będzie skuteczne i spowoduje, że umowa będzie traktowana jako niezawarta.

Pamiętaj, że WIBOR może rosnąć w sposób nieograniczony, dlatego warto dokonać analizy swojej umowy kredytowej pod kątem występowania w niej klauzul niedozwolonych. Skorzystaj z naszej usługi – Unieważnienie umowy z WIBOR i pozbądź się kredytu raz na zawsze. Nasza Kancelaria WIBOR od lat pomaga kredytobiorcom i wygrywa z bankami

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Kredyt hipoteczny – oprocentowanie stałe czy zmienne?

Kredyt hipoteczny – oprocentowanie stałe czy zmienne?
Wielu kredytobiorców wobec problemu wysokich kosztów oprocentowania kredytu zadaje sobie pytanie o to czy opłaca się przejść z oprocentowania zmiennego...

Kto ustala WIBOR?

Kto ustala WIBOR?
WIBOR to wskaźnik obecny m.in. w umowach kredytów złotówkowych o zmiennym oprocentowaniu. Od wysokości wskaźnika WIBOR zależy rata naszego kredytu....

Refinansowanie kredytu hipotecznego – co to jest kredyt refinansowy?

Refinansowanie kredytu hipotecznego – co to jest kredyt refinansowy?
Zawierając umowę kredytu hipotecznego wiążemy się stosunkiem prawnym z bankiem na wiele lat. W tym okresie może dojść do różnego...