SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Obniżka stopy referencyjnej NBP – jak radzą sobie banki?

Data ostatniej aktualizacji:

banki po obniżce stóp %

Stopy procentowe spadły już drugi miesiąc z rzędu. We wrześniu 2023 r. ogłoszono obniżkę stóp procentowych aż o 75 punktów bazowych, zaś w październiku obniżka stóp procentowych była nico łagodniejsza i wyniosła 25 punktów bazowych. Jak radzą sobie banki w nowej rzeczywistości?

Spadek stóp procentowych – sytuacja banków

Wrześniowa decyzja Rady Polityki Pieniężnej dotycząca obniżki stóp aż o 75 punktów bazowych była zaskoczyła nie tylko kredytobiorców, ale również i dla sektora bankowego. Owszem spodziewano się spadku stóp procentowych, lecz przewidywano, że spadek ten będzie mniejszy. Październikowy spadek mieścił się w szacunkach ekonomistów, dlatego też nie stanowił on już zaskoczenia. Przewiduje się, że w listopadzie dojdzie do jeszcze jednej obniżki stóp procentowych. Wskazać należy, że rynek, w tym sektor bankowy, nie był przygotowany na tak wysoki spadek stóp procentowych, jaki miał miejsce we wrześniu. Spowodowało to, że złoty gwałtownie osłabił się względem innych walut.  

Gwałtowny spadek stóp procentowych negatywnie wpłynie na wyniki banków z odsetek. Banki już szacują straty w tym zakresie. Ponadto niższe stopy procentowe wiążą się ze spadkiem stawki WIBOR, którą oprocentowane są kredyty złotówkowe ze zmienną stopą procentową. Jakie wysokości będzie osiągał WIBOR? Banki z pewnością zachowają szczególną ostrożność i możliwe jest, że WIBOR nie będzie ulegał znacznym i gwałtownym wahaniom. Warto wspomnieć, że banki mierzą się obecnie również z zamieszkaniem wokół wskaźnika WIBOR. Do sądów trafia bowiem coraz więcej pozwów kredytobiorców w sprawach WIBOR.

Dlaczego stopy procentowe spadają?

Rada Polityki Pieniężnej argumentując swoje decyzje dotyczące obniżki stóp procentowych wskazała, że ma to związek z danymi odnoście inflacji. Jak wiadomo, podwyżka stóp procentowych to jedno z narzędzi do walki z wysoką inflacją. W ostatnich miesiącach dane dotyczące inflacji wskazywały, że inflacja wysoka zamieniła się w inflację umiarkowaną, gdzie ceny nie rosną już w tak szybkim tempie. Kolejne decyzje dotyczące wysokości stóp procentowych będą zależeć między innymi od danych dotyczących inflacji.


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Stopy procentowe nadal bez zmian – nowa decyzja Rady Polityki Pieniężnej

Stopy procentowe nadal bez zmian – nowa decyzja Rady Polityki Pieniężnej
Rada Polityki Pieniężnej  zdecydowała, że w maju stopy procentowe pozostaną na takim samym poziomie. Kredytobiorcy cicho liczyli na obniżenie stóp...

Wakacje kredytowe 2024 – Prezydent podpisał ustawę

Wakacje kredytowe 2024 – Prezydent podpisał ustawę
Kredytobiorcy, którzy liczyli na odciążenie domowego budżetu i zawieszenie płatności rat mogą odetchnąć z ulgą. Prezydent podpisał ustawę o wakacjach...

Banki wysyłają do klientów aneksy z „klauzulą awaryjną”

Banki wysyłają do klientów aneksy z „klauzulą awaryjną”
Stawka WIBOR w dalszym ciągu ma decydujące znaczenie przy ustalaniu wysokości oprocentowania zdecydowanej części kredytów. Trend ten utrzyma się jeszcze...