SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

WIBOR 3M – mBank

Data ostatniej aktualizacji:

WIBOR 3M – mBank

Wskaźnik WIBOR 3M to stawka oprocentowania obecna w umowach kredytowych ze zmiennym oprocentowaniem. Banki w Polsce, w tym też mBank S.A., oferowały i nadal oferują kredyty złotówkowe oparte o wskaźnik WIBOR. Dowiedz się więcej na ten temat.

Jak obliczany jest wskaźnik WIBOR?

Wskaźnik WIBOR obliczany jest na podstawie transakcji zawieranych pomiędzy 10 bankami, które pożyczają między sobą środki pieniężne. Oprocentowanie takich transakcji służy do wyznaczenia wysokości tego wskaźnika, każdego dnia roboczego o godzinie 11:00. WIBOR najczęściej występuje jako trzymiesięczny (WIBOR 3M) lub sześciomiesięczny (WIBOR 6M), co oznacza, że rata kredytu jest zamrażana na 3 bądź 6 miesięcy.

Jaki jest aktualny WIBOR 3M w mBanku?

Wskaźnik WIBOR mBank jest zmienny. Dane dotyczące aktualnego WIBOR publikowane są na stronie administratora stawek WIBOR, którym jest GPW Benchmark S.A. Poniżej znajduje się tabela wskazująca na wskaźniki referencyjne mBank, w tym WIBOR 3M. Tabela obowiązuje w mBanku od dnia 05.03.2024 r.

Wartość wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M mBank

Jakie kształtuje się WIBOR 3M w 2024 roku?

Poniższy wykres ukazuje wartości stawki WIBOR 3M w 2024 roku. Można zaobserwować, że WIBOR 3M utrzymuje się w 2024 roku na poziomie 5,85% – 5,88%.

Obecnie przewiduje się, że WIBOR będzie utrzymywał się mniej więcej na stałym poziomie. Nie należy spodziewać się, że osiągnie on rekordowo niski poziom, jak miało to miejsce w 2020 r., gdy WIBOR przybierał wartości poniżej 1%.

Dlaczego WIBOR jest ważny dla kredytobiorców?

WIBOR jest wskaźnikiem, od którego zależy oprocentowanie kredytów złotówkowych oparty o zmienną stawkę oprocentowania. A zatem to od wysokości WIBOR zależy wysokość raty kredytu. Kiedy WIBOR rośnie, rośnie także i rata kredytu. Nasuwa się więc pytanie kiedy WIBOR może wzrosnąć? Otóż zależy to od wielu czynników, a jednym z nich jest wysokość stóp procentowych. W przypadku gdy stopy procentowe będą podwyższane, to wskaźnik WIBOR również wzrośnie.

Kancelaria WIBOR zajmuje się sprawami związanymi ze wskaźnikiem WIBOR. Istnieją mocne argumenty za tym, że umowy kredytu posiadające wskaźnik są wadliwe. Wyeliminowanie WIBOR z umowy to ogromna oszczędność dla kredytobiorcy. Warto już dzisiaj podjąć pierwszy krok, by zmniejszyć swoje raty kredytu. Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnego narzędzia, jakim jest kalkulator WIBOR. Dzięki niemu można dowiedzieć się, ile można zyskać w sprawie WIBOR.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz WA-15162