SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Czy wakacje kredytowe będą przedłużone?

Refinansowanie kredytu hipotecznego kalkulator

Rządzący już wielokrotnie sugerowali przedłużenie obowiązywania wakacji kredytowych. Decyzje w sprawie wakacji kredytowych zapadną najprawdopodobniej wczesną jesienią. Zależeć będą od sytuacji na rynku stóp procentowych. Czy wakacje kredytowe będą przedłużone?

Co z wakacjami kredytowymi w 2024 roku?

Wiele wskazuje na to, że wakacje kredytowe zostaną przedłużone na 2024 rok. Możliwe, że nie wszyscy skorzystają z nowych wakacji kredytowych. Rząd analizuje problem ze spłacaniem kredytów przez Polaków, a także w związku z inflacją oraz zastanawia się na wprowadzeniem kryterium dochodowego.

Na czym polegają wakacje kredytowe?

Wakacje kredytowe pozwalają na zawieszenie spłaty pełnej raty kapitałowo-odsetkowej kredytu hipotecznego zaciągniętego w złotych polskich na okres 8 miesięcy – cztery w 2022 roku i cztery w 2023 roku.

Co do zasady, opłaca się korzystać z wakacji kredytowych. Można bowiem zaoszczędzić tysiące złotych. Dodatkowo jeżeli kredytobiorca skorzysta z wakacji kredytowych, a następnie zdecyduje się w tym czasie na nadpłatę, może spłacić dużo większą część kapitału kredytu. W konsekwencji poniesie mniejsze koszty odsetkowe, co wpłynie na zmniejszenie ogólnych kosztów kredytu.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

LexWibor – Opinie Klientów 2023

LexWibor – Opinie Klientów 2023
Kancelaria LexWibor posiada 12- letnie doświadczenie w prawie bankowym, które przełożyło się w tym też czasie na tysiące wygranych spraw....