SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Kancelaria dla kredytobiorców

Data ostatniej aktualizacji:

W dobie wysokiego kursu franka szwajcarskiego raty kredytów frankowych nagle zaczęły znacznie rosnąć. Dodatkowo poza ratami wzrósł także kapitał, który pozostał kredytobiorcy do oddania bankowi. Niektórzy Frankowicze, pomimo spłacania swojego kredytu mieli do oddania więcej, niż zaciągnęli, a saldo kredytu się nie zmniejszało. Dodatkowo podwyżka stóp procentowych wpłynęła na raty kredytów złotówkowych z oprocentowaniem zmiennym na bazie WIBOR. Powyższe okoliczności stanowią duże obciążenie domowych budżetów wielu kredytobiorców zarówno frankowych, jak i złotówkowych. Obie grupy kredytobiorców szukają pomocy w sądach, próbując ustalić nieważność swoich umów kredytowych. Z uwagi na okoliczność, że materia prawa bankowego jest trudna w celu poprowadzenia sprawy w sądzie warto skorzystać z pomocy profesjonalnej kancelarii, która posiada doświadczenie w sporach z bankami.

Kredyt w złotówkach można unieważnić

Zarówno ekspertom, jak i kredytobiorcom nasuwają się wątpliwości czy wskaźnik WIBOR jest obiektywny, reprezentatywny oraz czy odzwierciedla rzeczywisty koszt pozyskania pieniądza przez banki. WIBOR powinien być ustalany w oparciu o rzeczywiste transakcje między bankami. Wskazać w tym miejscu należy, że w praktyce takich transakcji nie ma, więc jest on ustalany w oparciu o dane szacunkowe, które są przesyłane przez banki, a więc niezgodnie z przepisami prawa. Wśród kredytobiorców powstają obawy o to, że banki mogą sztucznie zawyżać szacunkowe wartości transakcji by w ten sposób podwyższyć wskaźnik. Tak więc sam sposób ustalania wysokości wskaźnika WIBOR budzi sporo kontrowersji i podejrzenia o manipulacje w celu zawyżania jego poziomu.

Zakwestionowanie umowy kredytu złotówkowego w procesie sądowym może spowodować unieważnienie takiej umowy lub doprowadzić do tego, że umowa kredytu będzie dalej wykonywana, lecz bez wskaźnika WIBOR. Rozstrzygnięcie zależy od sądu orzekającego, który zbada postanowienia umowy.

Pomoc kredytobiorcom złotowym kancelaria

W celu podważenia postanowień umowny kredytu dotyczących WIBOR warto skonsultować swoją umowę kredytu z kancelarią LEX WIBOR. Kancelaria LEX WIBOR chętnie pomoże w uwolnieniu się od niedozwolonego oprocentowania, świadcząc usługi na terenie całego kraju.

Realizacja pomocy frankowiczom

Pomoc frankowiczom świadczona przez kancelarię prawną zaczyna się od szczegółowej analizy umowy kredytowej oraz określeniu szans na wygranie sprawy z bankiem. Następnie kancelaria inicjuje próbę porozumienia się z bankiem celem załatwienia sprawy na etapie przedsądowym. Dodatkowo kancelaria składa reklamację do banku, pomaga w uzyskaniu wszystkich niezbędnych dokumentów potrzebnych do sporządzenia pozwu, następnie sporządza pozew w oparciu o pozyskane dokumenty z banku, prowadzi postępowanie sądowe, wspiera frankowiczów w pozwach za korzystanie z kapitału wnoszonych przez banki.

Kancelaria frankowa

Osoby, które posiadają kredyty denominowane lub indeksowane do waluty franka szwajcarskiego decydujące się złożyć pozew przeciwko bankowi, często nie wiedzą jakimi kryteriami kierować się przy wyborze kancelarii, która będzie ich reprezentować i dzięki której szanse na wygraną znacznie wzrosną. Frankowicze powinni wybrać taką kancelarię, która ma doświadczenie w sporach z bankami dzięki czemu zwiększą szanse na uwzględnienie roszczenia kredytobiorcy, a w konsekwencji korzystny wyrok.

Autor: radca prawny Karolina Marczak, nr wpisu LB-2649


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Kancelaria do spraw bankowych

Kancelaria do spraw bankowych
Od dłuższego już czasu kredytobiorcy frankowi z powodzeniem pozywają banki o unieważnienie kredytu frankowego. Korzystne orzecznictwo sądów powoduje, że każdego...

Ile trwa uprawomocnienie wyroku sądu apelacyjnego?

Ile trwa uprawomocnienie wyroku sądu apelacyjnego?
Sprawy przeciwko bankom w zdecydowanej większości toczą się najpierw przed sądem pierwszej instancji, a następnie przed sądem drugiej instancji. To...

Co to jest wyrok prawomocny?

Co to jest wyrok prawomocny?
W prawniczym świecie często spotkać można się z określeniami – wyrok prawomocny oraz wyrok nieprawomocny. Co one dokładnie oznaczają? Kiedy...