SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Jak negocjować warunki kredytu po zmianie WIBOR?

Data ostatniej aktualizacji:

Istnieje kilka sposobów na to, aby kredyt istotnie był mniejszym obciążeniem dla budżetu domowego. Zmiana warunków kredytowych w kontekście WIBOR jest dobrym rozwiązaniem w sytuacji, gdy WIBOR gwałtownie rośnie, jak również w sytuacji, gdy ma ulec likwidacji.

Wpływ zmiany WIBOR na raty kredytu

Podwyżki stóp procentowych najbardziej dotykają kredytobiorców spłacających kredyty hipoteczne ze zmiennym oprocentowaniem. Oprocentowanie zmienne zależy od dwóch czynników:

•           marży banku, która jest stała,

•           zmiennej stawki wskaźnika WIBOR – najczęściej WIBOR 3M lub WIBOR 6M.

WIBOR zmienia się głównie pod wpływem zmiany stopy referencyjnej NBP, czyli jeżeli stopa ta jest podwyższana przez Radę Polityki Pieniężnej, wzrasta również WIBOR. Wraz ze wzrostem stóp procentowych, a w konsekwencji i wskaźnika WIBOR, wzrasta również rata kredytu.

Jak zmiana WIBOR wpływa na moje obecne zobowiązania kredytowe? Każda zmiana wysokości wskaźnika WIBOR w mniejszy lub w większy sposób wpływa na wysokość raty obowiązującego zobowiązania kredytowego. Jeżeli WIBOR rośnie wraz z nim rośnie również rata kredytu. Jeżeli wskaźnik WIBOR spada, zmniejszeniu ulega również rata kredytu oprocentowanego zmiennie.

Czy zmiana WIBOR może być dla mnie korzystna? Zmiana WIBOR może być korzystna jeżeli wskaźnik spada. W takie sytuacji również rata kredytu jest niższa.

Nie bój się pytać! Ważne jest, abyś rozumiał swoje prawa i możliwości. Nasza kancelaria WIBOR jest zawsze gotowa, aby odpowiedzieć na wszystkie pytania. Zapraszamy.

Strategie negocjacyjne kredytu przy zmianie WIBOR

Jak przygotować się do rozmowy z bankiem o warunkach kredytu?

Przygotowując się do rozmowy z bankiem o warunkach umowy określ wszystkie pozytywy dotychczasowej współpracy – terminowość w zakresie spłaty kredytu, korzystanie z licznych produktów oferowanych przez bank, spłatę znacznej części kapitału.

Czy mogę negocjować stawkę WIBOR z moim bankiem? Można negocjować z bankiem stawkę WIBOR w tym sensie, aby zastąpić ją oprocentowaniem stałym. W takiej sytuacji rata kredytu nie jest zależna od wskaźnika WIBOR.

Jak renegocjować kredyt hipoteczny przy wyższym WIBOR? Przede wszystkim należy złożyć wniosek o obniżenie raty kredytu hipotecznego lub gotówkowego do swojego banku i dobrze go umotywować. Można negocjować, aby marża kredytowa i prowizje uległy zmniejszeniu lub żeby okres spłaty uległ wydłużeniu co wpłynie na zmniejszenie raty. 

Ochrona przed wzrostem WIBOR

Jakie opcje mam, gdy WIBOR wzrasta? Wraz ze wzrostem wskaźnika WIBOR, wzrasta również rata kredytu. WIBOR obok marży kredytu jest jednym ze składników oprocentowania zmiennego. W celu ochrony przed wzrostem WIBOR kredytobiorca może złożyć wniosek o zmianę oprocentowania zmiennego na stałe – zahamuje to dalszy wzrost rat kredytowych przez okres 5 lat.

Restrukturyzacja kredytu

W przypadku problemów ze spłatą kredytu z uwagi na wzrost raty, kredytobiorca może złożyć wniosek w banku o restrukturyzację kredytu. Celem restrukturyzacji zadłużenia jest ułatwienie kredytobiorcy spłaty zobowiązania, u którego pojawiły się problemy finansowe. Restrukturyzacja kredytu hipotecznego lub gotówkowego najczęściej polega na wydłużeniu okresu kredytowania i zmniejszeniu rat, obniżeniu marży lub innych kosztów kredytowych.

Warunki umowy kredytowej

Umowa kredytu powinna być zawarta na piśmie i określać w szczególności:

 • strony umowy,
 • kwotę i walutę kredytu,
 • cel, na który kredyt został udzielony,
 • zasady i termin spłaty kredytu,
 • w przypadku umowy o kredyt denominowany lub indeksowany do waluty innej niż waluta polska, szczegółowe zasady określania sposobów i terminów ustalania kursu wymiany walut, na podstawie którego w szczególności wyliczana jest kwota kredytu, jego transz i rat kapitałowo-odsetkowych oraz zasad przeliczania na walutę wypłaty albo spłaty kredytu,
 • wysokość oprocentowania kredytu i warunki jego zmiany,
 • Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO),
 • sposób zabezpieczenia spłaty kredytu,
 • zakres uprawnień banku związanych z kontrolą wykorzystania i spłaty kredytu,
 • terminy i sposób postawienia do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych,
 • wysokość prowizji, jeżeli umowa ją przewiduje,
 • warunki dokonywania zmian i rozwiązania umowy.