SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu

Data ostatniej aktualizacji:

Zbliżenie na ręce dwóch osób, które przekazują sobie dokument.

Kredyt hipoteczny to zobowiązanie zaciągane na bardzo długi okres, najczęściej na kilkadziesiąt lat. Biorąc kredyt hipoteczny na tak długi okres, kredytobiorcy trudno przewidzieć, jak będzie zmieniała się jego sytuacja finansowa. W przypadku poprawy sytuacji finansowej kredytobiorcy oraz przypływu gotówki, kredytobiorca może dokonać nadpłaty kredytu, która skutkować będzie wcześniejszą jego spłatą.

Nadpłata kredytu polega bowiem na dokonaniu wpłaty na rachunek dedykowany do spłaty zadłużenia wyższej kwoty od wynikającej z harmonogramu rat kapitałowo-odsetkowych. Podkreślić należy, że wcześniejsza spłata kredytu wiąże się z wieloma korzyściami, takimi jak skrócenie okresu kredytowania, oszczędność na oprocentowaniu oraz możliwość wnioskowania o zwrot prowizji zapłaconej przy zawieraniu umowy kredytu.

Zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu – czy jest możliwy?

Na pytanie, czy zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu jest możliwy, należy odpowiedzieć twierdząco. Prawo do zwrotu prowizji wynika z art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim, bądź art. 39 ustawy o kredycie hipotecznym. Dodatkowo na temat możliwości zwrotu prowizji w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu wypowiedział się również Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyrokiem z dnia 19 września 2019 r. (sygn. C – 383/18).

Zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu – warunki

W celu wnioskowania o zwrot prowizji od kredytu gotówkowego należy spełnić poniższe warunki:

  • kredyt musi zostać udzielony osobie fizycznej,
  • kwota kredytu nie może przekraczać 255 500 zł lub równowartość tej sumy w obcej walucie,
  • środki nie powinny mieć związku z działalnością gospodarczą,
  • umowa kredytowa została zawarta po 18 grudnia 2011 r.

W celu ubiegania się o zwrot prowizji, wszystkie powyższe warunki muszą zostać spełnione łącznie. W przypadku, gdy spłata kredytu nastąpiła przed dniem 18 grudnia 2011 r., wniosek o zwrot prowizji nie będzie rozpatrzony pozytywnie.

Posiadacz kredytu hipotecznego może uzyskać zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę, ale na innych zasadach niż w przypadku kredytu gotówkowego. Kredyt hipoteczny został uregulowany innymi przepisami, a dokładnie ustawą z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.

O zwrot prowizji z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązania mogą ubiegać się kredytobiorcy, którzy podpisali umowę kredytową po dniu 22 lipca 2017 r. (termin wejścia w życie ustawy o kredycie hipotecznym). Osobom, które wzięły kredyt zabezpieczony hipoteką przed dniem 22 lipca 2017 r., nie przysługuje prawo zwrotu prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu.

Jak uzyskać zwrot prowizji bankowej?

W przypadku wcześniejszego uregulowania zadłużenia kredytowego bank powinien w terminie 14 dni od dnia dokonania wcześniejszej spłaty kredytu w całości dokonać częściowego zwrotu prowizji. Większość banków czyni to automatycznie, bez potrzeby składania wniosku przez kredytobiorcę. W przypadku, gdy z jakiegoś powodu prowizja nie została zwrócona na konto konsumenta, należy złożyć do banku wniosek o zwrot prowizji.

Wniosek o zwrot prowizji kredytu

Wniosek o zwrot prowizji powinien zawierać kilka istotnych elementów:

  • nazwa banku i adres,
  • dane osobowe i adres kredytobiorcy (wnioskodawcy),
  • żądanie zwrotu prowizji – wskazanie kwoty, o której zwrot wnioskuje kredytobiorca,  
  • uzasadnienie wniosku, które powinno zawierać numer umowy kredytowej, datę podpisania umowy z bankiem, termin na spłatę zobowiązania oraz datę zamknięcia kredytu,
  • termin dla banku na zrealizowanie zwrotu prowizji,
  • numer konta bankowego, na który bank powinien zwrócić prowizje.

Ile zwrotu można uzyskać przy wcześniejszej spłacie kredytu?

Chcąc dowiedzieć się, jaką kwotę prowizji odzyskasz z banku za wcześniejszą spłatę kredytu, możesz skorzystać z kalkulatorów oferowanych na różnych stronach internetowych. Między innymi taki kalkulator znaleźć można na stronie UOKIK (https://finanse.uokik.gov.pl/kalkulatory/) oraz na stronie Rzecznika Finansowego (https://rf.gov.pl/kalkulator/).

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162

Zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu