SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Wpływ WIBOR na oszczędności i inwestycje

Data ostatniej aktualizacji:

Wpływ WIBOR na oszczędności i inwestycje

Stawka WIBOR to jeden z kluczowych wskaźników na rynku finansowym. Wpływ WIBOR jest widoczny w szczególności przy kredytach hipotecznych ze zmiennym oprocentowaniem czy pożyczkach konsumenckich, ale także przy depozytach bankowych czy obligacjach korporacyjnych. WIBOR może mieć wpływ na rentowność niektórych inwestycji i instrumentów finansowych. Zmiany w WIBOR i ich wpływ na produkty bankowe to temat coraz częściej poruszany, przyjrzyjmy się mu.

Co oznacza wzrost WIBOR dla oszczędności?

Wskaźnik WIBOR może oddziaływać na wartość obligacji korporacyjnych czy skarbowych ze oprocentowaniem zmiennym. WIBOR może mieć wpływ na wartość rynkową tych instrumentów. A zatem jeżeli inwestujemy swoje oszczędności w produkty finansowe, na które wpływ ma WIBOR, powinniśmy bacznie obserwować rynek oraz notowania WIBOR. Co więcej, zmiany WIBOR mogą mieć wpływ na zachowania inwestorów, jak też na dynamikę rynku finansowego.

Jak mogę chronić swoje inwestycje przed negatywnym wpływem WIBOR?

Wskaźnik WIBOR wpływa na koszt kredytów gospodarstw domowych, co w konsekwencji ma także na przełożenie na osoby chcące dopiero zaciągnąć kredyt. Wpływa to bowiem na popyt na kredyty czy też zdolność kredytową przyszłego kredytobiorcy.

WIBOR jest kojarzony głównie jako obecny w umowach kredytów złotówkowych ze zmiennym oprocentowaniem, jednak może być także obecny w wycenie instrumentów pochodnych, takich jak opcje, kontrakty terminowe czy swap. A zatem wysokość WIBOR ma wpływ na strategie inwestycyjne na nich oparte. Notowania WIBOR są ważne także dla banków, które muszą dostosowywać swoją politykę kredytową w ten sposób, aby minimalizować wpływ zmian WIBOR na ryzyko niewypłacalności kredytobiorców.

Co to jest WIBOR i na co wpływa

Jakie alternatywne formy oszczędzania warto rozważyć przy wysokim WIBOR?

Poszukiwanie bezpiecznych i dochodowych form inwestowania czy też oszczędzania w dzisiejszych czasach jest niezwykle istotne. Formą oszczędzania przy wysokim WIBOR mogą być obligacje Skarbu Państwa. Mogą być to obligacje kilku lub nawet kilkunastoletnie. Zazwyczaj w pierwszym okresie naliczane jest oprocentowanie stałe, a następnie zmienia się ono na oprocentowanie ze stawką WIBOR, które aktualizowane jest w zależności od wybranej stawki WIBOR.

W okresach wzrostu stóp procentowych i wysokich notowaniach WIBOR, zainteresowaniem cieszą się także lokaty z oprocentowaniem zmiennym, bowiem mogą oferować wyższe zwroty. Na względzie należy jednak mieć, że stawka WIBOR to z założenia wskaźnik zmienny, a zatem zawsze należy liczyć się, że może on zanotować spadek lub wzrost. Ryzykownym, aczkolwiek opłacalnym produktem mogą okazać się także obligacje skarbowe. Istotna jest tutaj jednak znajomość rynku i odpowiedni wybór spółki, bowiem źle lokując środki, można wszystko stracić.

Zarządzanie portfelem inwestycyjnym przy wysokim WIBOR nie jest zadaniem prostym i aby znacząco zyskać, z pewnością należy wykazać się zimną kalkulacją i znajomością rynku. Skorzystaj z pomocy doświadczonych prawników, którzy pomogą Ci w walce o sprawiedliwość – unieważnienie WIBOR

Jak zmiany WIBOR wpływają na rynek nieruchomości i inwestycje w mieszkania?

WIBOR ma pośredni wpływ na rynek nieruchomości. Jeżeli bowiem wskaźnik WIBOR pozostaje na relatywnie niskim poziomie, to banki mogą być bardziej skłonne do udzielania większej ilości kredytów hipotecznych. Wysoki WIBOR powoduje, że część osób może stracić zdolność kredytową, a tym samym nie zaciągnąć kredytu na zakup mieszkania.  W konsekwencji czego, jeżeli banki udzielą więcej kredytów hipotecznych, to może spowodować to większe zainteresowanie zakupem nieruchomości.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz WA-15162