SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Stopy procentowe bez zmian

Data ostatniej aktualizacji:

Stopy procentowe marzec 2024

6 marca 2024 roku odbyło się kolejne posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Rada Polityki Pieniężnej po raz czwarty z rzędu utrzymała stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Decyzja Rady Polityki Pieniężnej potwierdziła prognozy ekonomistów.

Aktualne stopy procentowe marzec 2024

Aktualne w marcu 2024 roku stopy procentowe wynoszą:

• stopa referencyjna 5,75% w skali rocznej;
• stopa lombardowa 6,25% w skali rocznej;
• stopa depozytowa 5,25% w skali rocznej;
• stopa redyskontowa weksli 5,80% w skali rocznej;
• stopa dyskontowa weksli 5,85% w skali rocznej.

Na koszt kredytu hipotecznego składają się między innymi odsetki, które naliczane są według stałej lub zmiennej stopy procentowej kredytu hipotecznego, złożonej z marży bankowej oraz stawki WIBOR. WIBOR zmienia się głównie pod wpływem zmiany stopy referencyjnej NBP, czyli jeżeli stopa ta jest podwyższana przez Radę Polityki Pieniężnej, wzrasta również WIBOR, a w konsekwencji rata kredytu.

WIBOR – pomoc złotówkowiczom

Jeżeli spłacasz kredyt hipoteczny ze zmiennym oprocentowaniem opartym o wskaźnik WIBOR oraz chcesz być niezależny od decyzji Rady Polityki Pieniężnej skontaktuj się z Kancelarią WIBOR, która przeanalizuje Twoją umowę i doradzi czy masz szanse na unieważnienie umowy kredytu lub wyeliminowanie z umowy wskaźnika WIBOR. Podstawą złożenia pozwu WIBOR jest abuzywność postanowień określających wysokość oprocentowania kredytu w oparciu o wskaźnik WIBOR. Wskaźnik WIBOR jest bowiem ustalany wyłącznie na podstawie deklaracji dziesięciu największych banków w Polsce, a nie na podstawie rzeczywistych transakcji. Korzyści jakie możesz osiągnąć usuwając z umowy WIBOR obliczysz dzięki kalkulatorowi WIBOR.

Źródło:
https://nbp.pl/komunikat-prasowy-z-posiedzenia-rady-polityki-pienieznej-w-dniach-5-6-marca-2024-r/


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Kwietniowa decyzja w sprawie wysokości stóp procentowych

Kwietniowa decyzja w sprawie wysokości stóp procentowych
W dniach 3-4 kwietnia 2024 r. odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Postanowiono, że stopy procentowe NBP pozostaną na niezmienionym...

WIRON niekoniecznie zastąpi WIBOR

WIRON niekoniecznie zastąpi WIBOR
O likwidacji wskaźnika WIBOR mówi się już od dawna. Dotychczasowe stanowisko obejmowało zastąpienie wskaźnika WIBOR stawką WIRON. Zgodnie z komunikatem...

UOKiK kończy prace nad projektem jednolitej umowy kredytowej

UOKiK kończy prace nad projektem jednolitej umowy kredytowej
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował ostatnio, że finalizuje prace nad projektem umowy kredytowej, która miałaby stać się obowiązującym wzorem...