SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

WIRON luty 2024 – jaki jest aktualny odczyt wskaźnika WIRON?

Data ostatniej aktualizacji:

Jaki jest aktualny WIRON w lutym 2024 r.

Dane odnośnie aktualnego WIRON są powszechnie dostępne w Internecie. Administratorem stawek WIRON, podobnie jak ma to miejsce przy wskaźniku WIRON, jest GPW Benchmark S.A., który publikuje aktualne dane dotyczące ich wysokości na swojej stronie internetowej.

W lutym 2024 r. (stan na 26 lutego 2024 r.) aktualny wskaźnik wynosi dla WIORN 3M 4,84%, a dla WIRON 6M 5,05%.  

Pozew o WIBOR

W 2024 r. należy spodziewać się dalszego rozwoju oferty kredytów opartych o WIRON na polskim rynku usług bankowych. Nie zmienia to jednak faktu, że kredytobiorcy WIBOR powinni rozważyć wniesienie pozwu WIBOR. W zakresie spraw WIBOR pomoc prawną oferuje kancelaria WIBOR posiadająca duże doświadczenie w sporach z bankami.

W pozwach WIBOR kredytobiorcy mają prawo żądać unieważnienia kredytu WIBOR lub usunięcia klauzul umownych dotyczących WIBOR z zapisów umowy. Obydwa rozstrzygnięcia przyniosą wymierną ulgę ekonomiczną. W zakresie wstępnego wyliczenia wartości roszczenia warto skorzystać z darmowego kalkulatora WIBOR.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Kwietniowa decyzja w sprawie wysokości stóp procentowych

Kwietniowa decyzja w sprawie wysokości stóp procentowych
W dniach 3-4 kwietnia 2024 r. odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Postanowiono, że stopy procentowe NBP pozostaną na niezmienionym...

WIRON niekoniecznie zastąpi WIBOR

WIRON niekoniecznie zastąpi WIBOR
O likwidacji wskaźnika WIBOR mówi się już od dawna. Dotychczasowe stanowisko obejmowało zastąpienie wskaźnika WIBOR stawką WIRON. Zgodnie z komunikatem...

UOKiK kończy prace nad projektem jednolitej umowy kredytowej

UOKiK kończy prace nad projektem jednolitej umowy kredytowej
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował ostatnio, że finalizuje prace nad projektem umowy kredytowej, która miałaby stać się obowiązującym wzorem...