SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

WIRON niekoniecznie zastąpi WIBOR

Data ostatniej aktualizacji:

WIRON niekoniecznie zastąpi WIBOR

O likwidacji wskaźnika WIBOR mówi się już od dawna. Dotychczasowe stanowisko obejmowało zastąpienie wskaźnika WIBOR stawką WIRON. Zgodnie z komunikatem Narodowej Grupy Roboczej (NGR) o rozpoczęciu przeglądu wskaźników alternatywnych dla WIBOR-u niekoniecznie WIBOR zastąpi wskaźnik WIRON. Co istotne, wszystkie inne ustalenia reformy pozostają w mocy.

Sprawdź również: Unieważnienie umowy WIBOR

Nowe informacje w sprawie wskaźnika WIBOR

Prezes Związku Banków Polskich i Przewodniczący Komitetu Sterującego NGR ds. wskaźników Tadeusz Białek wskazał, że: „Reforma wskaźników referencyjnych jest kontynuowana i nie ma mowy o tym, żeby ją zaprzestać. Nie ma odwrotu od przejścia ze wskaźnika typu IBOR, jak WIBOR, na wskaźnik typu risk-free-rate (RFR). WIBOR przestanie być publikowany z końcem 2027 r., tak jak ogłoszono jesienią przy okazji rewizji Mapy Drogowej reformy. Z najnowszego komunikatu Komitetu Sterującego Narodowej Grupy Roboczej wynika jedynie, że wskaźnikiem, który zastąpi ostatecznie WIBOR niekoniecznie musi być WIRON. KS NGR zastrzega sobie, na wniosek Ministerstwa Finansów, że w związku ze zmianą pewnych okoliczności wskazanych w komunikacie, ma prawo do dokonania ponownej oceny, jaki wskaźnik typu RFR powinien docelowo zastąpić WIBOR. Bardzo ważnym elementem tego procesu oceny będą konsultacje społeczne”

„Warto podkreślić, że wszystkie inne dotychczasowe ustalenia w ramach reformy też pozostają bez zmian – zarówno tryb reformy, jak i wszystkie rekomendacje dotyczące nowej produkcji instrumentów finansowych (trzeba będzie tylko zaktualizować ich treść o potencjalnie nowy wskaźnik). Bez zmian pozostaje także procedura wystąpienia zdarzenia regulacyjnego i zastąpienie WIBORu nowym wskaźnikiem w umowach, które nie zdążą zostać skonwertowane na czas, na mocy rozporządzenia Ministra Finansów. Istotą komunikatu jest więc tylko zasygnalizowanie potencjalnej rewizji wskaźnika alternatywnego, który zastąpi WIBOR. Wszystkie inne ustalenia reformy pozostają w mocy” – dodał Białek.

Warto wskazać, że na początku sierpnia 2022 r. większość uczestników konsultacji wskazało wskaźnik WIRF jako wskaźnik alternatywny dla WIBOR. Miesiąc później jako docelowy wskaźnik KS NGR wybrał jednak WIRD, którego nazwa została zmieniona następnie na WIRON.

Kiedy WIBOR przestanie być publikowany?

Pierwotnie WIBOR miał zostać zlikwidowany do 2025 roku. Jednak jesienią 2023 roku przesunięto ten termin i wskazano termin zakończenia reformy wskaźników do końca 2027 r. A zatem obecnie w 2028 roku WIBOR przestanie być już publikowany. Oprócz ewentualnego zastąpienia WIBOR innym wskaźnikiem niż WIRON inne dotychczasowe ustalenia w ramach reformy mają pozostać bez zmian.

Czytaj również: Kiedy obniżka WIBOR?

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Stopy procentowe nadal bez zmian – nowa decyzja Rady Polityki Pieniężnej

Stopy procentowe nadal bez zmian – nowa decyzja Rady Polityki Pieniężnej
Rada Polityki Pieniężnej  zdecydowała, że w maju stopy procentowe pozostaną na takim samym poziomie. Kredytobiorcy cicho liczyli na obniżenie stóp...

Wakacje kredytowe 2024 – Prezydent podpisał ustawę

Wakacje kredytowe 2024 – Prezydent podpisał ustawę
Kredytobiorcy, którzy liczyli na odciążenie domowego budżetu i zawieszenie płatności rat mogą odetchnąć z ulgą. Prezydent podpisał ustawę o wakacjach...

Banki wysyłają do klientów aneksy z „klauzulą awaryjną”

Banki wysyłają do klientów aneksy z „klauzulą awaryjną”
Stawka WIBOR w dalszym ciągu ma decydujące znaczenie przy ustalaniu wysokości oprocentowania zdecydowanej części kredytów. Trend ten utrzyma się jeszcze...