SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Wakacje kredytowe 2024 – od kiedy? Jest decyzja rządu!

Data ostatniej aktualizacji:

Wakacje kredytowe 2024 – od kiedy Jest decyzja rządu!

Jeszcze do niedawna nie było pewne czy wakacje kredytowe w 2024 roku będą. Teraz jednak jest oficjalne potwierdzenie rządu. 5 marca 2024 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o wsparciu kredytobiorców.

Wakacje kredytowe wejdą w życie 1 maja 2024 roku.

Kilka słów o wakacjach kredytowych

Ustawowe wakacje kredytowe to rozwiązanie, które ma pomóc kredytobiorcom, którzy z powodu wzrostu stóp procentowych mają problem ze spłatą swoich zobowiązań. Wakacje kredytowe polegają na czasowym zawieszeniu spłaty rat kredytu hipotecznego.

Taka forma rządowej pomocy pojawiła się w lipcu 2022 r. i jak wynika z najnowszych informacji będzie także dostępna dla kredytobiorców w bieżącym – 2024 roku.

Kto może skorzystać z wakacji kredytowych w 2024 roku?

Z wakacji kredytowych nie skorzystają wszyscy kredytobiorcy. Aby z nich skorzystać, należy spełnić pewne warunki, takie jak:

  • wartość kredytu nie może przekroczyć kwoty 1,2 mln złotych
  • kredyt zaciągnięty ma być w złotych
  • zaciągnięty kredyt ma mieć na celu na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych
  • rata kredytu musi przekroczyć 30 procent dochodu gospodarstwa domowego (liczonego jako średnia za poprzednie trzy miesiące).
  • dochód gospodarstwa jest bez znaczenia jeżeli kredytobiorca ma na utrzymaniu co najmniej troje dzieci
Wniosek o zwrot prowizji Bank PEKAO S.A.

Jakie są różnice między nowymi wakacjami kredytowymi a wcześniejszymi?


Wakacje kredytowe 2024 przewidują zwiększenie pomocy dla kredytobiorców.

  • z 2.000 zł do 3.000 zł – zwiększy się wartość maksymalnego wsparcia
  • z 36 miesięcy do 40 miesięcy – wydłużony zostanie okres pomocy
  • ze 144 rat na 200 rat – zostanie wydłużony okres zwrotu wsparcia lub pożyczki

Rząd wskazał, że dzięki zaproponowanym rozwiązaniom, maksymalna wysokość pożyczki na spłatę zadłużenia będzie wynosić 120 tys. zł.

Wakacje kredytowe 2024 – od kiedy można z nich skorzystać?

Z zawieszenia spłaty raty kredytu można skorzystać w wymiarze dwóch miesięcy w okresie od 1 maja do 30 czerwca, zaś w przypadku kolejnych kwartałów – jeden miesiąc w każdym kwartale.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162

Źródło:

https://www.gov.pl/web/finanse/wakacje-kredytowe-beda-przedluzone-na-2024-r


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Kwietniowa decyzja w sprawie wysokości stóp procentowych

Kwietniowa decyzja w sprawie wysokości stóp procentowych
W dniach 3-4 kwietnia 2024 r. odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Postanowiono, że stopy procentowe NBP pozostaną na niezmienionym...

WIRON niekoniecznie zastąpi WIBOR

WIRON niekoniecznie zastąpi WIBOR
O likwidacji wskaźnika WIBOR mówi się już od dawna. Dotychczasowe stanowisko obejmowało zastąpienie wskaźnika WIBOR stawką WIRON. Zgodnie z komunikatem...

UOKiK kończy prace nad projektem jednolitej umowy kredytowej

UOKiK kończy prace nad projektem jednolitej umowy kredytowej
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował ostatnio, że finalizuje prace nad projektem umowy kredytowej, która miałaby stać się obowiązującym wzorem...