SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Wakacje kredytowe 2024 – od kiedy? Jest decyzja rządu!

Data ostatniej aktualizacji:

Wakacje kredytowe 2024 – od kiedy Jest decyzja rządu!

Jeszcze do niedawna nie było pewne czy wakacje kredytowe w 2024 roku będą. Teraz jednak jest oficjalne potwierdzenie rządu. 5 marca 2024 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o wsparciu kredytobiorców.

Wakacje kredytowe wejdą w życie 1 maja 2024 roku.

Kilka słów o wakacjach kredytowych

Ustawowe wakacje kredytowe to rozwiązanie, które ma pomóc kredytobiorcom, którzy z powodu wzrostu stóp procentowych mają problem ze spłatą swoich zobowiązań. Wakacje kredytowe polegają na czasowym zawieszeniu spłaty rat kredytu hipotecznego.

Taka forma rządowej pomocy pojawiła się w lipcu 2022 r. i jak wynika z najnowszych informacji będzie także dostępna dla kredytobiorców w bieżącym – 2024 roku.

Kto może skorzystać z wakacji kredytowych w 2024 roku?

Z wakacji kredytowych nie skorzystają wszyscy kredytobiorcy. Aby z nich skorzystać, należy spełnić pewne warunki, takie jak:

  • wartość kredytu nie może przekroczyć kwoty 1,2 mln złotych
  • kredyt zaciągnięty ma być w złotych
  • zaciągnięty kredyt ma mieć na celu na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych
  • rata kredytu musi przekroczyć 30 procent dochodu gospodarstwa domowego (liczonego jako średnia za poprzednie trzy miesiące).
  • dochód gospodarstwa jest bez znaczenia jeżeli kredytobiorca ma na utrzymaniu co najmniej troje dzieci
Wniosek o zwrot prowizji Bank PEKAO S.A.

Jakie są różnice między nowymi wakacjami kredytowymi a wcześniejszymi?


Wakacje kredytowe 2024 przewidują zwiększenie pomocy dla kredytobiorców.

  • z 2.000 zł do 3.000 zł – zwiększy się wartość maksymalnego wsparcia
  • z 36 miesięcy do 40 miesięcy – wydłużony zostanie okres pomocy
  • ze 144 rat na 200 rat – zostanie wydłużony okres zwrotu wsparcia lub pożyczki

Rząd wskazał, że dzięki zaproponowanym rozwiązaniom, maksymalna wysokość pożyczki na spłatę zadłużenia będzie wynosić 120 tys. zł.

Wakacje kredytowe 2024 – od kiedy można z nich skorzystać?

Z zawieszenia spłaty raty kredytu można skorzystać w wymiarze dwóch miesięcy w okresie od 1 maja do 30 czerwca, zaś w przypadku kolejnych kwartałów – jeden miesiąc w każdym kwartale.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162

Źródło:

https://www.gov.pl/web/finanse/wakacje-kredytowe-beda-przedluzone-na-2024-r


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Zwiększa się liczba spraw wytaczanych bankom przez kredytobiorców WIBOR

Zwiększa się liczba spraw wytaczanych bankom przez kredytobiorców WIBOR
Najnowsze dane wskazują, że liczba pozwów o WIBOR ulega systematycznemu wzrostowi. Obecnie sądy rozpatrują już ponad tysiąc spraw wytoczonych bankom...

Nie tylko frankowicze mogą podważać kredyty

Nie tylko frankowicze mogą podważać kredyty
Bez wątpienia frankowicze przetarli szlaki kredytobiorcom w unieważnianiu umów kredytowych. Sprawy frankowe zalały sądy po 2019 roku. Dodatkowo orzecznictwo ugruntowane...

Prognozy stop procentowych – czerwiec 2024

Prognozy stop procentowych – czerwiec 2024
W dniu 6 czerwca 2024 roku Rada Polityki Pieniężnej kolejny raz w tym roku zdecydowała się pozostawić stopy procentowe NBP...