SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Sankcja kredytu darmowego – wzór

Data ostatniej aktualizacji:

Sankcja kredytu darmowego – wzór

Sankcja kredytu darmowego odnosi się do sytuacji, w której konsument zwraca bankowi jedynie otrzymany od niego kapitał. Kredytobiorca nie musi zaś uiszczać żadnych odsetek czy też innych opłat. Jak powinien wyglądać wniosek o sankcję kredytu darmowego?

Wniosek o sankcję kredytu darmowego – co warto o nim wiedzieć?

Aby skorzystać z sankcji darmowego kredytu, w pierwszej kolejności należy dokonać analizy umowy kredytu. Jeżeli po stronie banku czy też firmy pożyczkowej dojdzie do pewnych uchybień (np. umowa nie określa całkowitej kwoty kredytu, terminu i sposobu wypłaty kredytu czy też zasad i terminu jego spłat) to może to skutkować sankcją darmowego kredytu.

Aby uzyskać darmowy kredyt, należy złożyć pisemne oświadczenie do banku. Co istotne, nie należy zwlekać ze złożeniem bankowi stosownego oświadczenia, gdyż z sankcji kredytu darmowego można skorzystać w terminie roku od dnia wykonania umowy. Po złożeniu oświadczenia, bank ustosunkuje się do naszych twierdzeń i zastosuje sankcję kredytu darmowego lub odmówi jej zastosowania. W przypadku odmowy konsument może dochodzić swoich praw w sądzie. Jeżeli okaże się, że stanowisko konsumenta jest zasadne, kredyt będzie zupełnie darmowy.

Na jakiej podstawie można złożyć wniosek o sankcję kredytu darmowego?

Podstawa prawna sankcji kredytu darmowego to ustawa o kredycie konsumenckim. Zgodnie z art. 45 ustawy o kredycie konsumenckim w przypadku naruszenia przez kredytodawcę praw konsumenta, konsument, po złożeniu kredytodawcy pisemnego oświadczenia, zwraca kredyt bez odsetek i innych kosztów zobowiązania należnych kredytodawcy w terminie i w sposób ustalony w umowie.

Sankcja kredytu darmowego wzór wniosku (SKD wzór)

Poniżej zamieszczamy wzór oświadczenia o sankcji kredytu darmowego. Należy jednak pamiętać, że w uzasadnieniu takiego wniosku należy przywołać konkretne uchybienia, do jakich doszło w przypadku naszej umowy kredytu. Konieczna jest zatem wcześniejsza szczegółowa analiza postanowień umowy. Bank zapoznając się z naszym wnioskiem, powinien bowiem wiedzieć, w czym upatrujemy wadliwość umowy, aby móc w pełni ustosunkować się do naszych twierdzeń.

Co powinien zawierać wniosek o skorzystanie z sankcji kredytu darmowego?

Wniosek o skorzystanie z sankcji kredytu darmowego, określany także jako oświadczenie o sankcji kredytu darmowego to pismo, jakie należy skierować do instytucji, która udzieliła nam kredytu.

Nie ma jednej prawidłowej wersji wniosku o skorzystanie z sankcji kredytu darmowego. Ważne, aby kierując pismo do banku podać takie informacje jak:

  • nasze dane (imię nazwisko, adres do doręczeń, adres e-mail, telefon);
  • dane zawartej umowy kredytu (nr umowy i datę jej zawarcia);
  • wskazanie, że chcemy skorzystać z sankcji darmowego kredytu;
  • uzasadnienie naszego wniosku;
  • podpis kredytobiorcy.

Oświadczenie można złożyć osobiście w placówce, wysłać listem poleconym czy też skorzystać z bankowości elektronicznej.

Dziedziczenie kredytu

Niezależnie od tego, w jakim banki czy instytucji finansowej został udzielony kredyt czy pożyczka, może się okazać, że umowa kredytowa narusza ustawę o prawach konsumenta. A zatem zawsze należy szczegółowo przeanalizować umowę z bankiem i wypunktować wszelkie naruszenia. W tym celu często niezbędna jest pomoc doświadczonej kancelarii prawnej.

Kancelaria Lex WIBOR od lat pomaga kredytobiorcom w sporach z bankami. Obecnie coraz większym zainteresowaniem cieszą się sprawy kredytobiorców złotówkowych, posiadający umowy kredytowe ze stawką WIBOR. Pozew WIBOR to sposób na zmniejszenie raty kredytu. Zachęcamy do skorzystania z darmowego kalkulatora WIBOR, który pomoże obliczyć ratę kredytu po zmianie WIBOR.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz WA-15162