SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Jaki jest harmonogram odejścia od WIBOR-u?

Data ostatniej aktualizacji:

Po zapowiedziach rządu dotyczących odejścia od WIBOR-u została powołana Narodowa Grupa Robocza, która zdecydowała, że WIBOR zostanie zastąpiony WIRON-em, który znany był dotąd jako WIRD. NGR sporządziła również Mapę Drogową zmiany wskaźnika. Co zawiera harmonogram zmiany wskaźnika? Kiedy WIBOR zostanie zastąpiony? Co taka zmiana oznacza dla kredytobiorców?

Likwidacja WIBOR 2022 – Kiedy zastapią WIBOR?

Na pytania „kiedy zmiana WIBORU ma nastąpić?” oraz „kiedy zmiana WIBORu” odpowiedź można znależć w „Mapie Drogowej”, która wskazuje, że zaprzestanie kalkulowania i publikowania stawek referencyjnych WIBOR i WIBID ma nastąpić w 2025 roku. Oznacza to, że likwidacja WIBOR-u nastąpi dopiero za ponad 2 lata.

Twierdzenia wielu osób mówiące, że zastąpienie stawki WIBOR co nastąpi od 1 stycznia 2023 roku, jak widać, nie były do końca słuszne. Co jednak zastąpi WIBOR? Indeks WIRON, który dotychczas znany był jako WIRD. Już od grudnia 2022 roku banki będą mogły oferować nowym klientom produkty finansowe oparte na indeksie WIRON. Jednak wciąż równolegle będą oferowane produkty kredytowe z WIBOR-em. 

​​Likwidacja WIBOR a kredyt hipoteczny – jakie zmiany czekają kredytobiorców? 

Obecnie oprocentowanie rat regulowane jest w zależności od cykli obowiązywania WIBOR-u. WIRON jednak ma mieć notowania jednodniowe, co wiąże się z tym, że Złotówkowicz spłacając ratę swojego kredytu, pozna jej dokładną wysokość w dniu spłaty.

Ze względu na cykle obowiązywania wskaźnik WIRON ma być korzystniejszy niż wskaźnik WIBOR. Jednak gdy rozpoczną się cykle obniżek, nowa stawka WIRON zacznie przyjmować wyższe wartości niż te stosowane dotychczas, przez co może być niekorzystna dla kredytobiorców. 

Czym jest nowy indeks WIRON? 

Administratorem WIRON-u jest GWP Benchmark, który oblicza wysokość indeksu na podstawie transakcji depozytowych zawieranych przez podmioty przekazujące dane z instytucjami finansowymi i dużymi przedsiębiorstwami.

W przeciwieństwie do WIBOR-u WIRON ma opierać się tylko i wyłącznie na transakcjach międzybankowych, przez co ma odznaczać się większą płynnością. Wyliczenia WIRON-u bazują na transakcjach overnight, czyli na pożyczkach, których spłata nastąpić ma w kolejnym dniu roboczym. Notowania WIRON są podawane do wiadomości publicznej codziennie o 12:15 na podstawie danych z poprzedzającego dnia roboczego, zaś aktualizację wartości WIRON-u pojawiają się o godzinie 13:00 na stronie GPW Benchmark. 

Ile wynosi WIBOR dla kredytu hipotecznego?

Według notowań na dzień 29 listopada 2022 roku WIBOR wynosi:

  • WIBOR ON: 6,82%
  • WIBOR TN: 6,83%
  • WIBOR SW: 6,89%
  • WIBOR 1M: 6,97%
  • WIBOR 3M: 7,31%
  • WIBOR 6M: 7,49%
  • WIBOR 1R: 7,65%