SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Przegląd globalnych trendów w stopach referencyjnych

Data ostatniej aktualizacji:

Globalne trendy w stopach referencyjnych

Globalne trendy w stopach referencyjnych wskazują na to, że stopy procentowe będą w 2024 roku obniżane przez banki centralne. Zmiany stóp procentowych wpływają na cały świat finansowy. Z tego powodu organizowane są spotkania najważniejszych banków centralnych. Jak decyzje FED wpływają na globalne stopy procentowe? W jaki sposób zmiany stóp referencyjnych przez ECB wpływają na gospodarkę europejską? Jak banki centralne na świecie reagują na obecną sytuację inflacyjną poprzez stopy referencyjne? Odpowiedź na powyższe pytania znajdziesz w tym artykule.

FED i stopy procentowe

System Rezerwy Federalnej (FED), czyli bank centralny Stanów Zjednoczonych Ameryki składa się z siedmioosobowej Rady Gubernatorów, której kadencja trwa 14 lat oraz 12 pomniejszych banków odpowiedzialnych za dany obszar USA. Celem FED jest zapewnienie stabilności walutowej, wysokiego współczynnika zatrudnienia i długotrwale niskich stóp procentowych.

Jak decyzje FED wpływają na globalne stopy procentowe? Bez względu na marcową decyzje FED dotyczącą obniżki stóp, w 2024 roku inne banki centralne głównych gospodarek świata planują obniżenie stóp procentowych.

Decyzje ECB dotyczące stóp procentowych

Europejski Bank Centralny (ECB) powstał w 1998 roku i ma siedzibę we Frankfurcie nad Menem. ECB to instytucja ustanawiająca kluczowe stopy procentowe dla wszystkich krajów strefy euro. Na regularnych posiedzeniach podejmowane są decyzje o obniżeniu albo podniesieniu stóp procentowych w taki sposób, by zapobiec nadmiernym wahaniom cen i zapewnić stabilność Euro.

Jak zmiany w stopach referencyjnych wpływają na gospodarkę? Decyzje Europejskiego Banku Centralnego mają wpływ nie tylko na państwa strefy euro, lecz także na rynki finansowe. Każda zmiana stóp procentowych wpływa na gospodarkę, a to z kolei przekłada się na zmiany cen akcji, obligacji itp.

W jaki sposób zmiany stóp referencyjnych przez ECB wpływają na gospodarkę europejską? ECB określa stopy procentowe, które następnie wpływają na oprocentowanie jakie banki ze strefy euro oferują klientom indywidualnym i firmom. Europejski Bank Centralny najprawdopodobniej obniży stopy procentowe w czerwcu 2024 roku.

Darmowy kalkulator korzyści WIBOR

Rola banków centralnych w ustalaniu stóp referencyjnych

Rola banku centralnego w gospodarce jest istotna, zwłaszcza w kontekście stabilności monetarnej i zarządzania stopami procentowymi. Bank centralny to instytucja publiczna, która zarządza walutą danego kraju lub grupy krajów i kontroluje podaż pieniądza. Głównym celem działalności banków centralnych jest stabilność cen. Zarządzanie stopami procentowymi jest procesem skomplikowanym, zależnym od wielu czynników. Bank centralny uwzględnia poziom wskaźnika inflacji, bezrobocia, wzrostu gospodarczego oraz inne zmienne, aby podejmować decyzje dotyczące stóp procentowych. Banki centralne mają też inne niż stopy procentowe narzędzia, za pomocą których mogą kontrolować poziom inflacji i stabilność cen, takie jak emisja obligacji i luzowanie polityki pieniężnej.

Jak banki centralne na świecie reagują na obecną sytuację inflacyjną poprzez stopy referencyjne? W 2024 roku banki centralne głównych gospodarek świata rozpoczną cykl obniżek stóp procentowych. Przyszłość stóp procentowych w kontekście inflacji prognozuje się korzystnie. Inflacja bowiem spada, co wpływa na obniżenie stóp procentowych.

Skutki podwyżek stóp procentowych dla kredytobiorców

Podwyżka stóp procentowych przez Narodowy Bank Polski wpłynie na:

  • wysokość rat kredytów hipotecznych, których znaczna większość oparta jest o zmienne oprocentowanie, a więc uzależnione od rynkowych stóp procentowych. W przypadku podnoszenia przez Radę Polityki Pieniężnej stóp procentowych, w górę rośnie również wskaźnik WIBOR, na którym oparte jest oprocentowanie kredytu, co skutkuje wzrostem rat,
  • wysokość rat kredytów gotówkowych i leasingów,
  • zdolność kredytową osób starających się kredyt.

Skorzystaj z pomocy doświadczonych prawników, którzy pomogą Ci w walce o sprawiedliwość – kancelaria WIBOR

Porównanie stóp referencyjnych na świecie

Poniżej wykaz jak kształtują się obecnie stopy procentowe na świecie:

Źródło: https://pl.tradingeconomics.com/country-list/interest-rate.