SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Kredyt mieszkanie na start – najnowszy projekt ustawy

Data ostatniej aktualizacji:

Kredyt mieszkanie na start - najnowszy projekt ustawy

Coraz więcej osób decyduje się na zakup mieszkania na kredyt. Mieszkanie na start najnowsze informacje – z poniższego artykułu dowiecie się Państwo jak wygląda najbardziej aktualny (na 22 kwietnia 2024 r.) mieszkanie na start projekt ustawy. Jakie warunki trzeba spełnić żeby dostać mieszkanie na start?

Kto będzie mógł zaciągnąć kredyt z dopłatą?

Mieszkanie na start projekt ustawy ma coraz mniej tajemnic, choć ostateczny kształt tego kredytu będzie znany po uchwaleniu ustawy. Już wiadomo, że nie każdy będzie mógł zaciągnąć kredyt z dopłatą. Ustawodawca w projekcie przewidział bowiem kilka ograniczeń.

Po pierwsze z kredytu Mieszkanie na start będą mogły skorzystać osoby, które w dacie złożenia wniosku kredytowego nie są (i nigdy wcześniej nie były) właścicielami mieszkania, domu jednorodzinnego oraz nie posiadają spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Wyjątek przewidziano, jeżeli o kredyt wnioskuje małżeństwo z co najmniej trójką dzieci – tacy kredytobiorcy mają prawo posiadać na własność jedną nieruchomość.

Co do zasady kredyt Mieszkanie na start nie przewiduje górnego limitu wieku kredytobiorcy. Również i w tym wypadku wskazać możemy na jeden wyjątek. Kredytobiorca będący singlem, jeżeli chce skorzystać z programu Mieszkanie na start nie może w dacie składania wniosku kredytowego mieć skończonych więcej niż 35 lat.

Chyba budzącym największe zainteresowanie kryterium do przyznania kredytu Mieszkanie na start są kwestie dochodowe. Mieszkanie na start projekt ustawy przewiduje takie kryterium, aczkolwiek z pewnymi różnicami, względem tego o czym słyszeliśmy przy okazji wstępnych prac nad ustawą.

Ile wynoszą limity kredytu mieszkanie na start?

W przeciwieństwie do Bezpiecznego kredytu, kredyt Mieszkanie na start ma przewidywać kryteria dochodowe. Kryteria dochodowe kredytu Mieszkanie na start zależne są od tego kto będzie kredytobiorcą tego programu. Kryterium dochodowe kształtuje się następująco:

  • 7 000,00 zł netto miesięcznie dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
  • 13 000,00 zł netto miesięcznie dla  dwuosobowego gospodarstwa domowego,
  • 16 000,00 zł netto miesięcznie dla trzyosobowego  gospodarstwa domowego,
  • 19 500,00 zł netto miesięcznie dla czteroosobowego gospodarstwa domowego,
  • 23 000,00 zł netto miesięcznie dla pięcioosobowego albo większego gospodarstwa domowego.

Nie oznacza to jednak, że powyżej tego kryterium kredyt nie będzie przyznawany. Wraz z przekroczeniem kryterium dochodowego będzie kwota dopłaty będzie pomniejszona o 50 % kwoty, o którą został przekroczony limit dochodowy w przypadku singla oraz o 25 % u pozostałych kredytobiorców.

Jeżeli zaś chodzi o same limit w ilości kredytów Mieszkanie na start najnowsze wiadomości wskazują, że zostaną wprowadzone ograniczenia w ich liczbie. W jednym kwartale będzie można udzielić 15 000 kredytów z programu, po ich wyczerpaniu kredyty będą tymczasowo zawieszane, by z nadejściem nowego kwartału wypuścić pulę kolejnych 15 000 kredytów. W roku 2024 przewidziano 35 000 kredytów, a cały program ma obowiązywać do końca roku 2027.

Czy istnieją ograniczenia wiekowe dla potencjalnych kredytobiorców?

Jak zostało już wskazane, co do zasady, nie istnieją ograniczenia wiekowe dla programu Mieszkanie na start. Jedynym wyjątkiem są single. Żeby skorzystać z programu nie mogą mieć więcej niż 35 lat.

Jakie dokumenty będą wymagane do złożenia wniosku o kredyt mieszkanie na start?

Tak naprawdę przy procedurze kredytowej Mieszkanie na start będzie trzeba przygotować analogiczne dokumenty jak przy innych kredytach hipotecznych. Będą to na pewno dokumenty dotyczące kredytowanej nieruchomości, dokumenty potwierdzające tożsamość kredytobiorcy oraz dokumenty finansowe pozwalające zbadać jego dochody.

Z uwagi na ograniczenia ustawowe możliwym jest, że konieczne będzie złożenie zaświadczenia o nieposiadaniu prawa własności (lub spółdzielczego własnościowego prawa) do lokalu mieszkalnego, czy domu jednorodzinnego. Podobnie bank będzie najpewniej weryfikował liczbę członków gospodarstwa domowego (małżonkowie plus dzieci) z uwagi na różnego rodzaju uprzywilejowanie kredytobiorców w zależności od kryterium liczby członków rodziny.

Nie bój się pytać! Ważne jest, abyś rozumiał swoje prawa i możliwości. Skontaktuj się z nami – kancelaria WIBOR

Czy istnieje możliwość przedterminowej spłaty kredytu?

Zgodnie z art. 38 ustawy o kredycie hipotecznym konsument ma prawo w każdym czasie dokonać spłaty całości lub części kredytu hipotecznego przed terminem określonym w umowie o kredyt hipoteczny. Z uwagi jednak na korzystne oprocentowanie (a w niektórych przypadkach nawet jego brak) przedterminowa spłata kredytu Mieszkanie na start, może być mniej opłacalna niż przy tradycyjnych kredytach hipotecznych.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz WA-15162