SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

UOKiK kończy prace nad projektem jednolitej umowy kredytowej

Data ostatniej aktualizacji:

UOKiK kończy prace nad projektem jednolitej umowy kredytowej

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował ostatnio, że finalizuje prace nad projektem umowy kredytowej, która miałaby stać się obowiązującym wzorem umów kredytowych podpisywanych przez konsumentów. Obecnie brak jest jeszcze bardziej szczegółowych informacji co do kształtu umowy. Nie ulega jednak wątpliwości, że projekt umowy z założenia ma zawierać wyłącznie postanowienia, którym nie można będzie zarzucić abuzywnego charakteru. To bardzo istotna kwestia mając na względzie fakt, że w umowach frankowych liczne klauzule zostały uznane za niedozwolone, a obecnie podobne wątpliwości budzą również postanowienia umów kredytów WIBOR.

Z informacji medialnych wynika również, że docelowo założenia UOKiK są takie, że kredyty mają być, przynajmniej przez część okresu kredytowania, oprocentowane w oparciu o stałą stopę procentową. To również dobra informacja, stałe oprocentowanie to większa stabilizacja finansowa dla kredytobiorców, którzy nie muszą w tym okresie obawiać się wzrostów odczytów wskaźników WIBOR, czy WIRON.

Pozew WIBOR – pomoc kancelarii prawnej

W ostatnich miesiącach coraz częściej słyszy się o kolejnych pozwach WIBOR wnoszonych przez kredytobiorców przeciwko bankom. W wypadku uwzględnienia takiego powództwa, kredytobiorca może doprowadzić do usunięcia przez sąd zapisów o WIBOR z umowy lub nawet unieważnienia umowy opartej o wskaźnik WIBOR. 

Trzeba jednak podkreślić, że sprawy tego rodzaju są nowe i brak jest jeszcze wypracowanej linii orzeczniczej. Dlatego też warto wspomóc się w sprawach tego rodzaju profesjonalnym wsparciem kancelarii WIBOR. Wstępną wartość przysługującego roszczenia, każdy kredytobiorca może wyliczyć samodzielnie. Służy temu prosty w obsłudze i darmowy kalkulator WIBOR.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Kwietniowa decyzja w sprawie wysokości stóp procentowych

Kwietniowa decyzja w sprawie wysokości stóp procentowych
W dniach 3-4 kwietnia 2024 r. odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Postanowiono, że stopy procentowe NBP pozostaną na niezmienionym...

WIRON niekoniecznie zastąpi WIBOR

WIRON niekoniecznie zastąpi WIBOR
O likwidacji wskaźnika WIBOR mówi się już od dawna. Dotychczasowe stanowisko obejmowało zastąpienie wskaźnika WIBOR stawką WIRON. Zgodnie z komunikatem...

Wakacje kredytowe 2024 – od kiedy? Jest decyzja rządu!

Wakacje kredytowe 2024 – od kiedy? Jest decyzja rządu!
Jeszcze do niedawna nie było pewne czy wakacje kredytowe w 2024 roku będą. Teraz jednak jest oficjalne potwierdzenie rządu. 5...