SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

W jakich przypadkach możemy mieć do czynienia ze stosowaniem przez banki nieuczciwych praktyk rynkowych wobec konsumenta? 

Data ostatniej aktualizacji:

W rzeczywistości pokryzysowej na rynku finansowym w Polsce, podobnie jak i w innych krajach, zauważalna była duża skala różnego typu nieprawidłowych praktyk rynkowych instytucji finansowych, w tym także banków, wobec konsumentów. Przyczyniły się one do spadku zaufania klientów do rynku finansowego, jak też do instytucji finansowych świadczących im usługi finansowe, a nawet organów ochrony. 

Do najczęstszych, a jednocześnie najbardziej dotkliwych dla konsumentów należą nieuczciwe praktyki rynkowe, w szczególności wprowadzające w błąd, praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów czy stosowanie niedozwolonych klauzul umownych we wzorach umów kredytowych. 

W uzasadnionych okolicznościach do kategorii takich zdarzeń możemy zaliczyć m.in. niepoinformowanie o ryzykach związanych z zaciągnięciem kredytu hipotecznego, a w przypadku kredytów o zmiennej stopie procentowej o ryzykach związanych ze zmiennością stóp procentowych (ich źródło i konsekwencje). 

W przypadku zawartej umowy kredytowej do częstych uchybień należą:

  • nieprawidłowe zapisy związane ze sposobem naliczania i pobierania od kredytobiorcy odsetek,
  • błędy w definicji wskaźnika referencyjnego,
  • niezrozumiały lub błędny opis formuły naliczenia oprocentowania,
  • brak wskazania ryzyk związanych ze wskaźnikami referencyjnymi (istotna zmiana, zaprzestanie opracowywania)
  • brak wskazania wskaźników alternatywnych na wypadek zaprzestania opracowywania dotychczas użytkowanego wskaźnika referencyjnego. 

Do takich praktyk można również zaliczyć brak zachowania przez bank ekwiwalentności w przypadku zamiany wskaźników referencyjnych. Częstym jest stosowanie przez instytucje finansowe wskaźnika w terminie innym niż okres przeszacowania odsetek. Na przykład zgodnie z umową kredytową stosowany jest wskaźnik WIBOR 6M (właściwy dla terminu przeszacowania co 6 – miesięcy), a w praktyce jest odczytywany i zmieniany przez bank co miesiąc, co nie powinno mieć miejsca. 


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Ruszyły wakacje kredytowe – co warto wiedzieć?

Ruszyły wakacje kredytowe – co warto wiedzieć?
Wakacje kredytowe, a więc zawieszenie płatności raty kredytu można uzyskać już w czerwcu! Aby jednak wstrzymać płatność raty należy wcześniej...

Czy unieważnienie umowy kredytowej w złotówkach jest bardziej skomplikowane niż w innych walutach?

Czy unieważnienie umowy kredytowej w złotówkach jest bardziej skomplikowane niż w innych walutach?
Unieważnienie umowy kredytowej, zarówno w złotówkach, jak i w innych walutach, może być skomplikowane, jednak stopień trudności może różnić się...

Co dalej z kredytem zero procent?

Co dalej z kredytem zero procent?
Polacy w dalszym ciągu czekają na obiecany kredyt zero procent. Do 17 maja 2024 roku trwał etap konsultacji. Na ostateczną...