SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Jakie czynniki wpłynęły na ograniczenie bądź brak transakcji na rynku międzybankowym i jak to wpływa na ustalanie stawki WIBOR? 

Transakcje na międzybankowym rynku pieniężnym przed 2008 r. były zawierane na terminy od 1 dnia do ponad 1 roku. Po kryzysie 2008 ze względu na ryzyko kredytowe banki bardzo mocno ograniczyły zawieranie pomiędzy sobą transakcji dłuższych niż 1 tydzień. 

Wynika to nie tylko z chęci ograniczenia ryzyka kredytowego, wzajemnej nieufności, ograniczeniem limitów transakcyjnych, ale także zmianami regulacyjnymi w odniesieniu do wag przypisywanych do transakcji za pomocą których banki pozyskują finansowanie. 

Regulatorzy rynku finansowego (w Polsce KNF) od 2012 r. preferują, aby banki pozyskiwały płynność finansową z transakcji klientowskich, a nie transakcji międzybankowych (regulacyjne wagi płynności). W Polsce dodatkowym argumentem zachęcającym banki do sięgnięcia po środki pochodzące z depozytów klientów na akcję kredytową, a nie z rynku międzybankowego, było wprowadzenie w 2016 r. podatku bankowego, który uczynił transakcje na rynku międzybankowym dłuższe niż 1 miesiąc całkowicie nieopłacalnymi (koszt podatkowy w wysokości 30 bp). W obrocie hurtowym taki koszt jest po prostu nieakceptowalny. 


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Kredyt hipoteczny – oprocentowanie stałe czy zmienne?

Kredyt hipoteczny – oprocentowanie stałe czy zmienne?
Wielu kredytobiorców wobec problemu wysokich kosztów oprocentowania kredytu zadaje sobie pytanie o to czy opłaca się przejść z oprocentowania zmiennego...

Refinansowanie kredytu hipotecznego – co to jest kredyt refinansowy?

Refinansowanie kredytu hipotecznego – co to jest kredyt refinansowy?
Zawierając umowę kredytu hipotecznego wiążemy się stosunkiem prawnym z bankiem na wiele lat. W tym okresie może dojść do różnego...

Unieważnienie kredytu w złotówkach w Warszawie

Unieważnienie kredytu w złotówkach w Warszawie
Wiele słyszy się o unieważnianiu umów kredytów frankowych. Jednak kredytobiorcy złotówkowi, którzy zawarli kredyt z oprocentowaniem zmiennym opartym o wskaźnik...