SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

KNF wszczął postępowanie przeciwko bankom w sprawie WIRON

Data ostatniej aktualizacji:

KNF wszczął postępowaniem przeciwko bankom w sprawie WIRON

Z medialnych przekazów wynika, że kilka z największych banków działających na polskim rynku w swoich raportach rocznych zawarło interesującą informację. Banki Pekao, Millenium, Santander, BNP Paribas i mBank poinformowały, że KNF wszczęła względem nich procedurę w przedmiocie nałożenia kary w trybie art. 176i ust. 1 pkt 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Komunikat banków jest dość lakoniczny, ale podstawa prawna wszczętego postępowania wskazuje na to, że dotyczy ona jednego z referencyjnych wskaźników – WIBOR lub WIRON. Z doniesień medialnych wynika, że chodzi o ten drugi wskaźnik, a postępowanie ma być wszczęte również wobec innych banków.

Jak pozbyć się WIBOR ze wsparciem kancelarii prawnej?

Kredyty oparte o wskaźnik WIRON dopiero wchodzą na polski rynek, większość umów kredytowych oprocentowana jest więc wciąż o wskaźnik WIBOR. Raty kredytów WIBOR wzrosły natomiast znacząco, zwłaszcza w okresie 2021 – 2022 r., nie może więc dziwić, że wielu kredytobiorców zastanawia się nad podjęciem działań zmierzających do usunięcia WIBOR z umowy.

Pozwy o WIBOR zyskują coraz większą popularność. W przypadku wniesienia sprawy do sądu kredytobiorca może żądać usunięcia WIBOR z umowy lub nawet unieważnienia umowy opartej o wskaźnik WIBOR. Warto pamiętać, że sprawy tego rodzaju są nowe i brak jest jeszcze wypracowanej linii orzeczniczej. W związku z powyższym warto wspomóc się w sprawach tego rodzaju profesjonalnym wsparciem kancelarii WIBOR. Wstępną wartość przysługującego roszczenia, każdy kredytobiorca może wyliczyć samodzielnie. Służy temu prosty w obsłudze i darmowy kalkulator WIBOR.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Kwietniowa decyzja w sprawie wysokości stóp procentowych

Kwietniowa decyzja w sprawie wysokości stóp procentowych
W dniach 3-4 kwietnia 2024 r. odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Postanowiono, że stopy procentowe NBP pozostaną na niezmienionym...

WIRON niekoniecznie zastąpi WIBOR

WIRON niekoniecznie zastąpi WIBOR
O likwidacji wskaźnika WIBOR mówi się już od dawna. Dotychczasowe stanowisko obejmowało zastąpienie wskaźnika WIBOR stawką WIRON. Zgodnie z komunikatem...

UOKiK kończy prace nad projektem jednolitej umowy kredytowej

UOKiK kończy prace nad projektem jednolitej umowy kredytowej
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował ostatnio, że finalizuje prace nad projektem umowy kredytowej, która miałaby stać się obowiązującym wzorem...