SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Czym jest GPW Benchmark? 

Data ostatniej aktualizacji:

GPW Benchmark jest spółką córką GPW. GPW Benchmark wchodzi do Grupy GPW. Jest to wyspecjalizowana spółka, prowadząca działalność regulowaną podlegającą nadzorowi KNF, powołana do opracowywania wskaźników referencyjnych.

Wskaźniki referencyjne które opracowuje GPW Benchmark to m.in. wskaźniki WIG (wskaźniki cen akcji) jak również WIBOR/WIBID (wskaźniki referencyjne stop procentowych. Administracja wskaźnikiem WIBOR/WIBID została przejęta przez GPW Benchmark w 2018 od Stowarzyszenia Dealerów Bankowych ACI Polska. ACI Polska opracowywało wskaźnik WIBOR/WIBID od momentu jego powstania w 1993/4 roku do 2018 roku. 


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Kwietniowa decyzja w sprawie wysokości stóp procentowych

Kwietniowa decyzja w sprawie wysokości stóp procentowych
W dniach 3-4 kwietnia 2024 r. odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Postanowiono, że stopy procentowe NBP pozostaną na niezmienionym...

WIRON niekoniecznie zastąpi WIBOR

WIRON niekoniecznie zastąpi WIBOR
O likwidacji wskaźnika WIBOR mówi się już od dawna. Dotychczasowe stanowisko obejmowało zastąpienie wskaźnika WIBOR stawką WIRON. Zgodnie z komunikatem...

UOKiK kończy prace nad projektem jednolitej umowy kredytowej

UOKiK kończy prace nad projektem jednolitej umowy kredytowej
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował ostatnio, że finalizuje prace nad projektem umowy kredytowej, która miałaby stać się obowiązującym wzorem...