Czym jest GPW Benchmark? 

GPW Benchmark jest spółką córką GPW. GPW Benchmark wchodzi do Grupy GPW. Jest to wyspecjalizowana spółka, prowadząca działalność regulowaną podlegającą nadzorowi KNF, powołana do opracowywania wskaźników referencyjnych.

Wskaźniki referencyjne które opracowuje GPW Benchmark to m.in. wskaźniki WIG (wskaźniki cen akcji) jak również WIBOR/WIBID (wskaźniki referencyjne stop procentowych. Administracja wskaźnikiem WIBOR/WIBID została przejęta przez GPW Benchmark w 2018 od Stowarzyszenia Dealerów Bankowych ACI Polska. ACI Polska opracowywało wskaźnik WIBOR/WIBID od momentu jego powstania w 1993/4 roku do 2018 roku. 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI