SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Zmiana wskaźnika WIBOR na WIRON – FLBS 2023

Spotkanie FLBS

W dniach 19-20 września 2023 r. odbyło się spotkanie w ramach tzw. Forum Liderów Banków Spółdzielczych (FLBS). W toku prowadzonej debaty jednym z istotniejszych tematów była zmiana wskaźnika WIBOR na WIRON.

Zgodnie z zapowiedziami prelegentów do końca bieżącego roku każdy bank powinien wprowadzić do swojej oferty przynajmniej jeden produkt oparty o nowy wskaźnik WIRON. Podczas debaty zwracano uwagę na stopień złożoności całego procesu – wartość wszystkich produktów opartych o WIBOR to obecnie około 9 bln złotych. Tym samym dokonanie konwersji „portfeli bankowych” z WIBOR na WIRON jest niezwykle skomplikowane i wymaga bardzo dokładnego podejścia. Warto odnotować również interesującą zapowiedź, wypuszczenia w 2023 r. przez Ministerstwo Finansów pierwszych obligacji oprocentowanych o wskaźnik WIRON.

Oblicz korzyści jakie możesz zyskać pozywając bank – Kalkulator korzyści WIBOR

WIRON ile wynosi w październiku 2023 r.?

Dane dotyczące aktualnych wysokości WIRON oraz jego wartości archiwalnej sprawdzić można na stronie internetowej administratora WIRON tj. GPW Benchmark S.A. (https://gpwbenchmark.pl/). Z informacji opublikowanych przez GPW Benchmark S.A. wynika, że w październiku 2023 r. wartość WIRON 3M wynosi około 5,67 %, a wartość wskaźnika WIRON 6M jest nieco wyższa– ok. 5,88%.

Czy WIBOR będzie miał wpływ na oprocentowanie kredytów w 2024 r.?

To, czy WIBOR będzie miał wpływ na oprocentowanie kredytów w 2024 r. zależy od daty zawarcia umowy. Umowy zawarte przed wprowadzeniem wskaźnika WIRON, do 2025 r., nim nastąpi całkowita konwersja na WIRON, oprocentowane będą zgodnie z WIBOR. Należy spodziewać się jednak, że w 2024 r. coraz więcej nowych umów kredytowych opartych będzie o oprocentowanie WIRON, a znaczenie WIBOR dla oprocentowania kredytów złotówkowych będzie systematycznie spadać.

Sprawdź: WIBOR prognozy 2024

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Kredyt hipoteczny – oprocentowanie stałe czy zmienne?

Kredyt hipoteczny – oprocentowanie stałe czy zmienne?
Wielu kredytobiorców wobec problemu wysokich kosztów oprocentowania kredytu zadaje sobie pytanie o to czy opłaca się przejść z oprocentowania zmiennego...

Refinansowanie kredytu hipotecznego – co to jest kredyt refinansowy?

Refinansowanie kredytu hipotecznego – co to jest kredyt refinansowy?
Zawierając umowę kredytu hipotecznego wiążemy się stosunkiem prawnym z bankiem na wiele lat. W tym okresie może dojść do różnego...

Unieważnienie kredytu w złotówkach w Warszawie

Unieważnienie kredytu w złotówkach w Warszawie
Wiele słyszy się o unieważnianiu umów kredytów frankowych. Jednak kredytobiorcy złotówkowi, którzy zawarli kredyt z oprocentowaniem zmiennym opartym o wskaźnik...