Czy organy administracji publicznej mają wpływ na ustalanie wysokości stawki WIBOR? 

WIBOR jest opracowywany przez administratora (GPW Benchmark), który od 2020 roku posiada zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na opracowywanie wskaźników referencyjnych. Proces opracowywania wskaźników referencyjnych przez GPW Benchmark SA podlega publicznemu nadzorowi sprawowanemu przez Komisję Nadzoru Finansowego, którego elementem jest też cykliczna ocena zdolności kluczowego wskaźnika referencyjnego do pomiaru danego rynku lub realiów gospodarczych.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI