WIBOR i marża banku jako składniki oprocentowania kredytu? 

WIBOR i marża banku stanowią o oprocentowaniu kredytu dla klienta banku. Teoretycznie WIBOR jest to wskaźnik, który powinien odzwierciedlać koszt pozyskania przez banki finansowania. Do wskaźnika WIBOR banki dodają stałą marżę, na której powinny one zarabiać.

Zgodnie ze swoja istotą marża banku odzwierciedla koszty operacyjne oraz ryzyko banku związane z udzieleniem oraz obsługą kredytu. Ten element oprocentowania uwzględnia również zysk banku z prowadzonej działalności.Z powyższego wynika, że wszelkie ryzyka operacyjne banku w związku z kredytem powinny zostać skalkulowane przez bank w marży banku.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI