SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

WIBOR a WIRON

Data ostatniej aktualizacji:

Zarówno o wskaźniku WIBOR jak i WIRON jest obecnie głośno. WIBOR w przyszłości ma być zastąpiony wskaźnikiem WIRON i przestać być publikowany. Kredytobiorcy posiadający kredyty oparte o stawkę WIBOR staną się posiadaczami kredytów ze stawką WIRON. Czy różnią się te dwa wskaźniki oraz jakie będzie to miało przełożenie na raty kredytów? Przypomnieć należy, że w Polsce większość kredytów opiera się właśnie o wskaźnik WIBOR.

Sprawdź również: POZEW WIBOR

Czym się różni WIRON od WIBOR?

Główną różnicą pomiędzy wskaźnikiem WIBOR a WIRON jest sposób ich wyliczania. Oprocentowanie kredytów opartych o wskaźnik WIBOR najczęściej oparte jest na WIBOR 3M lub WIBOR 6M. Wysokość raty kredytu w zależności od wybranej stawki ulega zmianie co trzy miesiące (3M) lub sześć (6M) miesięcy. Sposób wyliczenia wskaźnika WIBOR 3M i WIBOR 6M jest identyczny, różny jest jedynie okres oprocentowania pożyczki międzybankowej – przy WIBOR 6M dwa razy dłuższy niż przy WIBOR 3M. Obecnie wskaźnik WIBOR budzi wiele kontrowersji m.in. ze względu na sposób jego obliczania. Podnosi się, że banki mogą mieć wpływ na wysokość tego wskaźnika, a zatem na wysokość zobowiązania kredytobiorców. Dlatego też część z kredytobiorców posiadających kredyty ze zmiennym oprocentowaniem opartym o stawkę WIBOR decyduje się na pozwanie banku.

WIRON (Warsaw Interest Rate Overnight), który wcześniej nazywał się WIRD (Warszawski Indeks Rynku Depozytowego), to z kolei to wskaźnik jednodniowy (overnight), oparty na transakcjach zawieranych między instytucjami finansowymi a także między bankami a przedsiębiorstwami. Wyliczany jest jako procent składany z dziennych notowań z ostatnich trzech miesięcy (w przypadku WIRON 3M). Wysokość raty kredytu okaże się zatem wiadoma dopiero w dniu jej spłaty.

Ile wynosi wskaźnik WIRON?

Wysokość wskaźnika WIRON jest publikowana na stronie internetowej jego administratora – GPW Benchmark. Na dzień 19 kwietnia 2023 roku stawka WIRON 3M wynosiła 5,82997%, zaś WIRON 6M – 6,00286%. Dla porównania wskazać należy, że WIBOR 3M na ten sam dzień wynosił 6,90%, a WIBOR 6M – 6,95%.

W zakresie zmiany wysokości WIBOR w roku 2023 nie wydaje się żeby miało dojść tu do istotnych wahań. W wypadku gdy stopy procentowe utrzymywać będą się na zbliżonym do obecnego poziomie WIBOR powinien osiągać podobny poziom jak obecnie tj. 6-7%.

Czy WIRON obniża raty?

WIBOR pozostaje zatem na wyższym poziomie niż wskaźnik WIRON, co obecnie przekładałoby się na niższą ratę kredytu. Co ważne, nowy wskaźnik jest również zmienny. Kredytobiorcy nie mogą zatem zakładać ze 100% pewnością, że zapewni on im w przyszłości mniejsze raty kredytu. Przewiduje się, że jeżeli dojdzie do obniżki to nie będzie ona znaczna. WIRON nie eliminuje bowiem ryzyka wzrostu wysokości rat kredytowych. Co więcej, warto dostrzec, że WIRON przybiera wartości z dokładnością do 5 miejsc po przecinku, podczas gdy WIBOR do dwóch miejsc po przecinku.

Co zamiast WIBOR 2023?

WIBOR w 2023 roku jeszcze całkowicie nie zniknie. Likwidacja WIBOR wiąże się bowiem z wieloma zmianami w systemie bankowym. Proces likwidacji WIBOR będzie stopniowy. W 2023 roku, w ofertach banków mają pojawić się pierwsze kredyty oparte na wskaźniku WIRON. Cały proces zastąpienia wskaźnika WIBOR na WIRON potrawa do 2025 roku. Wtedy wskaźnik WIBOR przestanie być publikowany, a warunki wszystkich dotychczasowych umów opartych na WIBOR zostaną zmienione na wskaźnik WIRON. Cały proces zamiany WIBOR-u na WIRON będzie odbywał się automatycznie. Oznacza to, że nie będzie potrzeby podpisywania aneksu do umowy kredytu. Banki zadbają o to, aby kredytobiorcy byli z odpowiednim wyprzedzeniem poinformowani o zmianie wskaźnika referencyjnego na WIRON oraz jej przyczynach i skutkach dla kredytobiorcy.


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Kredyt hipoteczny – oprocentowanie stałe czy zmienne?

Kredyt hipoteczny – oprocentowanie stałe czy zmienne?
Wielu kredytobiorców wobec problemu wysokich kosztów oprocentowania kredytu zadaje sobie pytanie o to czy opłaca się przejść z oprocentowania zmiennego...

Kto ustala WIBOR?

Kto ustala WIBOR?
WIBOR to wskaźnik obecny m.in. w umowach kredytów złotówkowych o zmiennym oprocentowaniu. Od wysokości wskaźnika WIBOR zależy rata naszego kredytu....

Refinansowanie kredytu hipotecznego – co to jest kredyt refinansowy?

Refinansowanie kredytu hipotecznego – co to jest kredyt refinansowy?
Zawierając umowę kredytu hipotecznego wiążemy się stosunkiem prawnym z bankiem na wiele lat. W tym okresie może dojść do różnego...