SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Wakacje kredytowe 2024 – już można składać wnioski

Data ostatniej aktualizacji:

Wakacje kredytowe 2024 – już można składać wnioski

W większości banków kredytobiorcy już mogą składać wnioski o wakacje kredytowe, które zostały przyjęte nowelizacją ustawy w połowie maja 2024 roku. Pamiętać należy, że zasady korzystania z wakacji kredytowych są inne niż w 2022 i 2023 roku.

Warunki wakacji kredytowych

Warunki nowych wakacji kredytowych są następujące:

  • wakacje kredytowe dotyczą tylko dla kredytów w walucie polskiej,
  • umowa kredytowa musiała być zawarta przed 1 lipca 2022 roku,
  • do końca spłaty kredytu hipotecznego pozostaje co najmniej 6 miesięcy,
  • kredyt musi być przeznaczony na nieruchomość, która służy zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych,
  • odroczyć raty można tylko dla jednej umowy kredytowej, tej samej, której płatność zawieszana była w latach 2022-2023,
  • kwota kredytu nie może być wyższa niż 1,2 mln zł,
  • kryterium dochodowe – miesięczna rata wynosi minimum 30% dochodu gospodarstwa domowego.

Wakacje kredytowe – zasady

W 2024 roku będzie można łącznie zawiesić spłatę 4 rat – okresie czerwiec-sierpień – 2 raty oraz w okresie wrzesień-grudzień – 2 raty. Bank nie nalicza odsetek za czas, w którym spłata kredytu jest odroczona. Jednocześnie wydłuża się okres spłaty kredytu o tyle miesięcy, ile miesięcy wakacji kredytowych wykorzystaliśmy.

W celu skorzystania z wakacji kredytowych należy złożyć wniosek do banku dla każdej odroczonej raty osobno lub łącznie dla wszystkich. Czas na złożenie wniosku upływa w dniu płatności raty.

Alternatywa do wakacji kredytowych

Alternatywą do wakacji kredytowych jest próba usunięcia wskaźnika WIBOR i zaoszczędzenie na kredycie. Najdalej idącym rozwiązaniem, które jest możliwe to ustalenie nieważności całej umowy kredytu, tak jak w przypadku kredytów frankowych. Wówczas umowę kredytu traktuje się jako niezawartą, a bank i kredytobiorca zwracają sobie wzajemnie otrzymane świadczenia.

Możliwe jest również wyeliminowanie wszystkich składników oprocentowania, czyli marży i wskaźnika WIBOR. Wówczas spłacamy kredyt na takich samych warunkach, ale bez odsetek. Spłacamy zatem raty, które będą składać się wyłącznie z części kapitałowej.

Kolejnym rozwiązaniem jest usunięcie samego wskaźnika WIBOR z umowy i pozostawienie oprocentowania opartego na stałej marży banku. W tym przypadku również rata kredytowa istotnie spadnie. Każde z tych rozwiązań jest korzystniejsze niż spłacanie kredytu na obecnych warunkach. W uzyskaniu powyższych efektów pomoże Kancelaria WIBOR. Jeżeli chcesz znać kwotową wysokość korzyści możesz skorzystać z kalkulator WIBOR.


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Ruszyły wakacje kredytowe – co warto wiedzieć?

Ruszyły wakacje kredytowe – co warto wiedzieć?
Wakacje kredytowe, a więc zawieszenie płatności raty kredytu można uzyskać już w czerwcu! Aby jednak wstrzymać płatność raty należy wcześniej...

Czy unieważnienie umowy kredytowej w złotówkach jest bardziej skomplikowane niż w innych walutach?

Czy unieważnienie umowy kredytowej w złotówkach jest bardziej skomplikowane niż w innych walutach?
Unieważnienie umowy kredytowej, zarówno w złotówkach, jak i w innych walutach, może być skomplikowane, jednak stopień trudności może różnić się...

Co dalej z kredytem zero procent?

Co dalej z kredytem zero procent?
Polacy w dalszym ciągu czekają na obiecany kredyt zero procent. Do 17 maja 2024 roku trwał etap konsultacji. Na ostateczną...