SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Wakacje kredytowe 2024 – czy coś się zmieni?

Data ostatniej aktualizacji:

wakacje kredytowe 2024

Wakacje kredytowe to pomysł rządu z 2022 r., który ma na celu odciążenie kredytobiorców od obowiązku płacenia rat kredytu. Skorzystanie z wakacji kredytowych polega na odroczeniu płatności określonej liczby rat kredytu w danym kwartale. W 2022 r. kredytobiorcy mogli zawiesić płatność dwóch rat kredytu w kwartale III oraz dwóch rat kredytu w kwartale IV. W 2023 r. wakacje kredytowe również obowiązywały, z tą różnicą, że zawieszeniu może podlegać tylko jedna rata w każdym z czterech kwartałów.

Co warte podkreślenia do skorzystania z wakacji kredytowych nie trzeba było spełniać jakiegokolwiek kryterium dochodowego, co powodowało, że instytucja ta cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem kredytobiorców. Obecnie, w obliczu zmian na szczeblach władzy, wiele osób zastanawia się co dalej z wakacjami kredytowymi w 2024 r.? Czy wciąż będą obowiązywać w takiej samej formule, a może coś się zmieni lub całkowicie zostaną zlikwidowane?

Wakacje kredytowe – plany na 2024 r.

Obecnie trudno jednoznacznie przesądzić, co z wakacjami kredytowymi w 2024 r. W mediach często pojawiają się sprzeczne doniesienia, wciąż nie doczekaliśmy się również konkretnej regulacji prawnej w tym zakresie.

Pomysły dotyczące wakacji kredytowych są bardzo różne – od wprowadzenia kryterium dochodowego, przez zmianę liczby rat możliwych do zawieszenia w danym roku kalendarzowym, aż po rezygnację z wakacji kredytowych – co postuluje ZBP. Dla samych kredytobiorców najlepiej żeby wakacje kredytowe pozostały w obecnej formule lub żeby wzrosła liczba miesięcy, w których możliwe jest zawieszenie raty kredytu. Ta ostatnia opcja jest jednak mało prawdopodobna.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Zwiększa się liczba spraw wytaczanych bankom przez kredytobiorców WIBOR

Zwiększa się liczba spraw wytaczanych bankom przez kredytobiorców WIBOR
Najnowsze dane wskazują, że liczba pozwów o WIBOR ulega systematycznemu wzrostowi. Obecnie sądy rozpatrują już ponad tysiąc spraw wytoczonych bankom...

Nie tylko frankowicze mogą podważać kredyty

Nie tylko frankowicze mogą podważać kredyty
Bez wątpienia frankowicze przetarli szlaki kredytobiorcom w unieważnianiu umów kredytowych. Sprawy frankowe zalały sądy po 2019 roku. Dodatkowo orzecznictwo ugruntowane...

Prognozy stop procentowych – czerwiec 2024

Prognozy stop procentowych – czerwiec 2024
W dniu 6 czerwca 2024 roku Rada Polityki Pieniężnej kolejny raz w tym roku zdecydowała się pozostawić stopy procentowe NBP...